Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Evaluering - Seniorrådets arbejde i 2014

3.

 Høring - Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og aflastning 2015

4.

 Velfærdsteknologisk studietur for Seniorrådet 2015

5.

 Invitation - Temadage i 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

6.

 Indkaldelse - Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD - Valgkreds 5

7.

 Orientering - Konferencerapport fra Vingsted 2014

8.

 Orientering - Seniorrådets regnskab

9.

 Orientering - Nyborg Kommune-modellen

10.

 Orientering - Handleplan for implementering af vasketoiletter 2015

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra kassereren

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top