Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 3/11

  Sep - Aug - Jul

29/9 1/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

12/5 14/4

  Mar - Feb - Jan

3/3 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bosætningsmagasin - nord advertising

2.

 Materiale fra KL om vækst og udvikling

3.

 Opsamling på tur til Bruxelles 28. - 30. oktober 2015

4.

 Ansøgning om støtte fra Realdanias kampagne | Stedet tæller | vær med til at skabe kvalitet i kysternes turistbyer

5.

 Samarbejdet "Newcastles of the World"

6.

 Orientering - Afrapportering vedr. afholdelse af Høstmarked i Kongens Fadebur

7.

 Orientering - Afrapportering vedr. Danehofmarked 2015

8.

 Bevillinger fra Branding og bosætning samt Aktivitetspuljen i 2016

9.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

10.

 Administration af markedsboder

11.

 Udkast til vækstpolitik 2016-20

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

Lukket punkt

14.

 Notat om perspektiverne for Nyborgs kulturarv

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Markedsføring af Nyborg i diverse blade i 2016 - Nyborg Turistguide 2016 og campingmagasiner.

2.

 Nyt oplag af postkort til 2016

3.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2016.

4.

 Mødeplan 2016

5.

 Orientering - Markedsførings views - videospots - på www.nyborg.dk - af voldanlæg - slottet - marina - Fyns Badestrand - blå flag

6.

 Orientering - KKR's høringssvar til den regionale vækst- og udviklingsstrategi

7.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - spørgeskemaundersøgelse

8.

 3 projekter - Ruter i Nyborg by, midlertidige parkstrøg og forskønnelse af sti.

9.

 Medlemskab af Work Live Stay 2016 og fremover

10.

 Ansøgninger til Landsbyforskønnelse 2015

11.

 TV2 Charlie - Fællessang

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Attraktivitetsanalyse af Nyborg Kommune - Pilotprojekt med Region Syddanmark

Lukket punkt

14.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2016

Lukket punkt

15.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - spørgeskema

Lukket punkt

16.

 Lukkede meddelelser

17.

 Ansøgning om julebelysning 2015 fra Ørbæk Handelsstandsforening

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dansk Industri og byggeriets undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2015

2.

 Høring af forslag til Regional vækst- og udviklingsstrategi

3.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015 - evaluering

4.

 Bosætningsmagasin - north advertising

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Nytårskur 2016 for erhverv, handel og turisme med relevante foreninger

Lukket punkt

7.

 Høring af forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi

Lukket punkt

8.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015 - evaluering

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - nyt tilflyttersite

2.

 Høring af forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi

3.

 Studietur til Bruxelles den 28. til 30. oktober 2015 - program

4.

 Valg af næstformand

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Attraktivitetsanalyse af Nyborg Kommune - Pilotprojekt med Region Syddanmark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 3 projekter fra Projekt 48 timer - ruter Nyborg by, midlertidige parkstrøg og forskønnelse af sti

2.

 Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for Bureauet Nyborg

3.

 Idékatalog fra borgermøde om fælles løsninger på fælles udfordringer inden for erhverv, bosætning og turisme

4.

 Proces vedrørende Vækstpolitik 2016-2020

5.

 Eventuel ansøgning om støtte fra Realdanias kampagne - Stedet Tæller - Vær med til at skabe kvalitet i kysternes turistbyer

6.

 Forslag til cases til møde med EU-kontoret

7.

 Medfinansiering til work-live-stays ansøgning om Regionale Erhvervsudviklingsmidler (REM)

8.

 Ansøgning om tilskud til julebelysning 2015 fra Nyborg Handelsstandsforening

9.

 Opfølgning på møde mellem Byrådet og Udvikling Fyn 26. maj 2015

10.

 Orientering om Økonomiudvalgets godkendelse af markedsførings views - videospots - på www.nyborg.dk - af voldanlæg - slottet - marina - Fyns Badestrand - blå flag

11.

 Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

12.

 Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse: Kommunerne og Erhvervslivet - Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

13.

 Justering af sammensætning af Udviklingsrådets medlemmer

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om udbudsstrategi, udbudsstatus og ny udbudslov

2.

 Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

3.

 Vision for Jul i den Gamle Kongeby

4.

 Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015

5.

 Fundraising

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

7.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg vedrørende fundraising

2.

 Markedsføring af Danehofmarkedet og Julemarkedet i 2015 og 2016

3.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - nyt tilflyttersite

4.

 Markedsføring til salg af byggegrunde i indsats for øget bosætning i kommunen i 2015

5.

 Forslag til opsætning af flere digitale informationsstandere

6.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - tilflytter spørgeskemaanalyse

7.

 Indsats for øget bosætning i kommunen i 2015 - Velkomstbrev til nye ansatte i kommunen

8.

 Ansøgning om midler til at videreføre Høstmarked i Kongens Fadebur 12. - 13. september 2015

9.

 Proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser inden for Erhvervs- og Udviklingsområdet

10.

 Godkendelse af vedtægter for Bureauet Nyborg

11.

 Materiale fra KL om vækst og udvikling

12.

 Endeligt program til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets studietur til Bruxelles 17. - 19. juni 2015

Lukket punkt

13.

 Tilskud til bogudgivelse "Danmarks Riges Hjerte"

Lukket punkt

14.

 Justering af sammensætning af Udviklingsrådets medlemmer

15.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Samarbejdet "Newcastles of the World"

2.

 Evaluering af de digitale informationsstandere - Storebæltsvej og Dyrehavevej, Nyborg

3.

 Kontur 2014 vedrørende Nyborg Kommune

4.

 Studietur til Bruxelles onsdag 17. til fredag 19. juni 2015 for Erhvervs- og Udviklingsudvalget

5.

 Forslag om åben konkurrence om filmklip af kommunens attraktiviteter

6.

 Orientering om artikler i Erhvervsavisen Fyn 3. udgave 2015

7.

 Orientering om ændringer i Udviklingsrådets sammensætning

8.

 Meddelelser

9.

 Fælles drøftelse i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet af oplæg af direktør Hans Jørn Laursen fra Ikast-Brande Kommune om kommunens 1. plads i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsvenlige kommuner

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles drøftelse i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet af, hvilke temaer Udviklingsrådet skal have fokus på i 2015

Lukket punkt

2.

 Trådløst internet i Nyborg Marina

3.

 Opfølgning på projekt 48 timer og forslag til at igangsætte 3 projekter

4.

 Forskningens Døgn 2015 - Nyborg Videnskabsmesse

5.

 Evaluering af kommunikation, branding og bosætning i Nordfyns Kommune

6.

 Meddelelser

    Til top