Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 1/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

6/9

  Jun - Maj - Apr

7/6 31/5 31/5 10/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 2/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bevillinger fra branding- og aktivitetspuljen og fra puljen til Slotsprojektet i 2016 og 2017

2.

 Projektsamarbejde mellem Erhvervsakademi Lillebælt og Nyborg Kommune om værtskab

3.

 Ansøgning om tilskud vedr. Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe 2017

4.

 Aktiviteter på Torvet 2017

5.

 Fællessang med Charlie 2017

6.

 Orientering - Afrapportering vedr. Danehofmarked 2016

7.

 Ansøgning om tilskud til Nyborg Kampdage og Nyborg Borglege samt Høstmarked i Kongens Fadebur 2017

8.

 Ansøgning om tilskud til Super DM 2017

9.

 Bortforpagtning af pavillon på Torvet til udeservering

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Ansøgning tilskud vedr. inkubationsmiljø i samarbejde med ADP

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bosætningsstrategi 2016-2020 med høringssvar

2.

 Evaluering af TV2 Charlie fællessang og Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i 2017.

3.

 Markedsføring af Nyborg - Erhvervs- og Udviklingsudvalget

4.

 Newcastles of the World - Conference I Newcastle, Ontario, Canada 19 | 23 september.

5.

 Vækstpolitikken - layout

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - 2. runde

7.

 Orientering om kommunale medlemskaber: Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn

8.

 Møder i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2016

9.

 Placering af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev

10.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på fundraising oktober 2016

2.

 Mødeplan 2017 - Erhvervs- og Udviklingsudvalget

3.

 Meddelelser

Lukket punkt

4.

 Bilag til dagsordenpunkt nr. 1 - Status på funding oktober 2016

Lukket punkt

5.

 Status på driften af pavillonen på Torvet

Lukket punkt

6.

 Lukkede meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Work Live Stay - status på projekter

2.

 1. udkast til Bosætningsstrategi 2016-2020

3.

 Halvårlig afrapportering vedrørende status på handleplan for Vækstpolitikken

4.

 Orientering - Ansøgning om tilskud til projekt: Vækst i LAG SØM området via Kongens Fadebur (VILKO).

5.

 Orientering om projekt Industriel Symbiose

6.

 Dansk Byggeri: Undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed 2016

7.

 Dansk Industri - undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2016

8.

 Høring af FYN I BEVÆGELSE - Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035

9.

 Revision af skiltepolitikken -administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2016

10.

 Kommuneplanstrategi 2016 - Debatmøde om detailhandelsplanlægningen

11.

 Orientering om status på igangværende projekter

12.

 Udviklingsrådet - ændring af medlemssammensætning

13.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Referater af bestyrelsesmøde i Bureauet Nyborg 27.06.2016 og 16.08.2016

Lukket punkt

16.

 Tilskud i forbindelelse med studenterarrangement og juletræsbelysning

Lukket punkt

17.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af krydstogtanløb M/V Braemar

2.

 Udvikling af helhedsplan for Ullerslev (5540)

3.

 Status på fundraising juni 2016

4.

 Debatemner på Nyborg Folkemøde 2017

5.

 Procesplan for bosætningsstrategi 2016-2020

6.

 Regnskab 2015 for Administrationspuljen til Landsbyer

7.

 Ændring af medlemssammensætningen i Udviklingsrådet

8.

 Ekstraudgifter til medfinansiering af projekt Destination Talent

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

Lukket punkt

11.

 Tilskud i forbindelse med studenterarrangement og juletræstænding

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

Lukket punkt

2.

 Valg af forpagter til pavillon på Torvet

Lukket punkt

3.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

Lukket punkt

2.

 Valg af forpagter til pavillon på Torvet

Lukket punkt

3.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremmevirksomhed

2.

 Høringsudkast til sundhedspolitik 2016-2020

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

4.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2016

5.

 Styregruppen for Vækstpolitikken - layout

6.

 Café Stiften, slotsprojekt og erhvervsliv

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2016

2.

 Digitale informationsstandere - anlæg 2016 - i Ullerslev, Ørbæk og Nyborg Station

3.

 Promovering af markedsføringsfilm

4.

 Nyborg Handelsstandsforening - ansøgning om tilskud til julebelysning m.m.

5.

 Nyborg Kampdage - Voldlege - Ansøgning om tilskud

6.

 Ansøgning om tilskud til juleskov

7.

 Anmodning om bibeholdelse af bevilling til Realdania ansøgning nov. 2015

8.

 Attraktivitetsanalyse af Nyborg Kommune

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Øget brug og tilgængelighed af kysten til turistfremmevirksomhed

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Destination Fyns turismeindsats 2015

2.

 TV2 Charlie Fællessang - kommissorium og budget

3.

 Nytårskur 2016 - økonomi

4.

 Kontur 2015 vedrørende Nyborg Kommune

5.

 Evaluering af Bureauet Nyborg

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2016

7.

 Aktviteter på Torvet - indretning med flytbare elementer

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Landsbyforskønnelse 2016, drøftelse med Landdistriktsudvalget

2.

 Status på fundraising februar 2016

3.

 Samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og ejendomsmæglerne i Nyborg Kommune om salg af parcelhusgrunde

4.

 Vejvisning i Nyborg samt forskønnelse af stien til hotellerne ved stranden

5.

 work live stay - ansøgning om tilskud til projekt Karrieredestination Syddanmark

6.

 Julemarked 2016

7.

 Bureauet Nyborg - Turismens økonomiske betydning i Nyborg

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Projekt 48 timer - forslag til realisering af projekter

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

    Til top