Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 3/10

  Sep - Aug - Jul

22/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 9/5 18/4

  Mar - Feb - Jan

21/3 21/2 10/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Find din indre ridder - udviklings delprojekt fra "Projekt 48 timer"

2.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2017

3.

 Evaluering af aktiviteter på Torvet i 2017

4.

 Evaluering af Danehof 2017

5.

 Evaluering af Nyborg City Beach Performance

6.

 Evaluering af Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked 2017

7.

 Ansøgning om tilskud til Kommune Match (pilotprojekt)

8.

 Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

9.

 Orientering om nye fællesprojekter i Work Live Stay (WLS)

10.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fremvisning af droneoptagelser af Nyborg

2.

 Status 3. kvartal 2017 - Newcastles of the World

3.

 Evaluering af Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe 2017

4.

 Evaluering af TV2 Charlie ROCKSHOW

5.

 Evaluering af Super DM for 6 sejlklasser

6.

 Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017

7.

 Tilbud om syddanske rekrutterings -og tilflytterfilm

8.

 Evaluering af Bureauet Nyborg

9.

 Udkast til sundhedsberedskabsplan

10.

 Udkast til revideret integrationsstrategi

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Status på fundraising oktober 2017

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af Smart City Strategi for Nyborg Kommune

2.

 Tilbud på artikel med bosætningstema i Ud & Se

3.

 Ansøgning om tilskud til filmprojekt "Fodbolddommeren"

4.

 Ansøgning om midler til forundersøgelser til etablering af motorvejsramper som tilslutning til motorvejen ved Skellerupvej.

5.

 Inspirationstur til Neuburg 7. juli - 9. juli 2017

6.

 Orientering om udskydelse af etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

7.

 Meddelelser

8.

 Værtskabsprojekt Destination Fyn Klyngen og Bureauet Nyborg

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Reformationsjubilæet 2017

2.

 MysteryNyborg - kulturformidling, escaperooms og gådejagt

3.

 Oplæg med samlet opgørelse på projektet "Delt Værtskab" vedr. økonomi, omfang, tids- og procesplan.

4.

  "Newcastles of the World" - status 2. kvartal 2017

5.

 Status på fundraising juni 2017

6.

 Ansøgning om bord-bænkesæt, blomsterkummer og skraldespande i landsbyerne

7.

 Arbejdsgruppe vedrørende julebelysning

8.

 Status på Beachvolly turnering og sand på torvet

9.

 Ændring af procesplan for evaluering af Bureauet Nyborg

10.

 Halvårlig afrapportering vedrørende status på handleplan for Vækstpolitikken

11.

 Juridisk notat om kommunens muligheder for at drive kulturhus/støtte kulturvirksomhed m.v.

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2017

13.

 Orientering om proces for revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser

14.

 Evaluering af Frivillighedspolitikken 2013-16

15.

 Meddelelser

16.

 Droneoptagelser af Danehof i Nyborg

17.

 Pavillonen på Torvet

Lukket punkt

18.

 Lukket bilag til status på fundraising juni 2017

Lukket punkt

19.

 Evaluering af om projekt ansættelse af kommunal fundraiser i Nyborg Kommune skal videreføres fra 1. oktober 2017 og fremover

Lukket punkt

20.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Præsentation af nulpunktsanalyse ved EAL ifm. projekt "Delt værtskab"

2.

 Landsbyforskønnelsespulje 2017

3.

 Ansøgning om bord-bænkesæt/blomsterkummer/skraldespande fra Landdistriktsudvalget

4.

 Foreløbig drøftelse af budget 2018 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

5.

 Orientering - Udarbejdelse af landsbyhelhedsplaner

6.

 Orienteringssag - Regnskab 2016 for Administationspuljen til Landsbyer

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgninger om julebelysning 2017

2.

 Placering af digital infostander Ørbæk

3.

 Meddelelser

Lukket punkt

4.

 Lukkede meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Marina - Notat om krydstogtsskibe

2.

 Udkast til handleplan for bosætningsstrategi 2017-2020

3.

 Erfaring med SmartCity i Tyskland

4.

 Fyns Badestrand Hesselhuset - Etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

5.

 Ansøgning om tilskud til Harry Potter Fanfilm til Harry Potter festivalen i Odense

6.

 Gang i Danmark tilbyder at sætte gang i Østfyn

7.

 Bortforpagtning af pavillon på Torvet til udeservering

8.

 Orientering om status for projekter ved stranden

9.

  "Newcastles of the World" - status

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 TV2 Charlie Sommerrock

Lukket punkt

12.

 Bilag til "Gang i Danmark tilbyder at sætte gang i Østfyn"

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt legeskib ved Fyns Badestrand

2.

 Status på fundraising februar 2017

3.

 Evaluering af vidensrejse til Neuburg an der Donau 16.-18. januar 2017

4.

 Udkast til handleplan for bosætningsstrategi 2017-2020

5.

 Bosætningsmagasin - nord advertising

6.

 Godkendelse af procesplan for evaluering af Bureauet Nyborg

7.

 Evaluering af Nytårskur 2017

8.

 Kommunikation vedrørende events

9.

 Status for projekter med Erhvervsakademiet Lillebælt - Delprojekt "48 timer"

10.

 Bypark på DSB-arealerne ved Færgevej i Nyborg

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag til status på fundraising februar 2017

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Erhvervs- og Udviklingsudvalget, budget og bevillinger 2017

2.

 Bureauet Nyborg - Turismens økonomiske betydning i Nyborg

3.

 Markedsføring af Nyborg i relevante campingrelaterede medier

4.

 Julemarked 2017

5.

 Ansøgning om tilskud til Reformationsjubilæet 2017

6.

 Projekt legeskib ved Fyns Badestrand

7.

 Orientering om indhold og proces for en smart city strategi for Nyborg Kommune

8.

 Udarbejdelse af detailhandelsanalyse og kundeanalyse i forbindelse med Kommuneplan 2017

9.

 Orientering om eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen november 2016

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Projekt 'Beach på Torvet'

Lukket punkt

12.

 Etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Erhvervs- og Udviklingsudvalget, budget og bevillinger 2017

2.

 Bureauet Nyborg - Turismens økonomiske betydning i Nyborg

3.

 Markedsføring af Nyborg i relevante campingrelaterede medier

4.

 Julemarked 2017

5.

 Ansøgning om tilskud til Reformationsjubilæet 2017

6.

 Projekt legeskib ved Fyns Badestrand

7.

 Orientering om indhold og proces for en smart city strategi for Nyborg Kommune

8.

 Udarbejdelse af detailhandelsanalyse og kundeanalyse i forbindelse med Kommuneplan 2017

9.

 Orientering om eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen november 2016

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Projekt 'Beach på Torvet'

Lukket punkt

12.

 Etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

    Til top