Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 19/11 29/10 1/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 20/8

  Jun - Maj - Apr

18/6 14/5 16/4

  Mar - Feb - Jan

19/3 19/2 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 19. november 2018

2.

 Gennemgang af bevillinger fra Aktivitetspuljen 2019

3.

 Ansøgning om tilskud til marsvinsafari bådture 2019

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Bureauet aktiviteter på torvet og havnen - alternative placeringer i 2019

6.

 Etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme 2019

7.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af CLEANs årsmøde 2019 i Nyborg

8.

 Program for Nytårskur 2019

9.

 Forslag om hotel på Lynfrostgrunden

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vækstpolitikken - halvårlig afrapportering af status på handleplan

2.

 Orientering fra erhvervschefen

3.

 Evaluering Norden i Nyborg 2018

4.

  "Newcastles of the World" status 3. kvartal 2018

5.

 Status på bevillinger 30. oktober 2018

6.

 Henvendelse vedr. krydstogtsskibe

7.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra turistchefen

2.

 Evaluering af Danehof 2018

3.

 Cykelstrategi og øget turismeindsats - politisk aftale om budget 2019

4.

 Orientering - Newcastles of the World konference Shinshiro Japan 3.-9. oktober 2018

5.

 Newcastles of the World samarbejde - Neuburg

6.

 Status på bevillinger 1. oktober 2018

7.

 Ansøgning om tilskud i forbindelse med juletræstænding

8.

 Julebelysning fra 2018 og frem - politisk aftale om budget 2019

9.

 En styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats - politisk aftale om budget 2019

10.

 Aktivitetspulje til lokale erhvervs- og turismeprojekter - politisk aftale om budget 2019

11.

 Invitation til fælles årskonference for det fynske oplevelses- og turismeerhverv RETHINKTOURISM!

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. september 2018

2.

 Orientering fra erhvervschefen

3.

 ROCKSHOW 2018 Torvet 5800 Nyborg

4.

 Evaluering af ADP Bådture

5.

 Nyborg Nytårsbad

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

7.

 Status - Udvikling Ullerslev ansøgning om motorvejstilslutning

8.

 Historiske dragter til medlemmer af Byrådet

9.

 Spørgeskema til tilflyttere

10.

 Meddelelser

11.

 Kommissorium for Task Force Erhverv

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra turistchefen

2.

 Status på bevillinger Erhvervs- og Udviklingsudvalget 23. august 2018

3.

 Ansøgning om tilskud til opfølgning på Reformationsmarkeringen

4.

 Ansøgning om tilskud til reformationsdage 2018

5.

 Ansøgning om tilskud til Nordiske Kampdage og Nyborg Borglege 2018

6.

 Henvendelse fra Palle Reimer til medlemmer af Erhvervs- og Udviklignsudvalget

7.

 Mødeplan 2019 for Erhvervs- og Udviklingsudvalget

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Kommissorium for Task Force Erhverv

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra erhvervschefen

2.

 Status på bevillinger Erhvervs- og Udviklingsudvalget 8. august 2018

3.

  "Newcastles of the World" status 2. kvartal 2018

4.

 Gang i Danmark tilbyder at sætte gang i Østfyn

5.

 Opfølgning på møde vedrørende aktiviteter og events 19. marts 2018

6.

 Oprettelse af "Task Force Erhverv"

7.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Markedsføring af Nyborg Kommune i forbindelse med European CycleSummit 2019

Lukket punkt

11.

 Status og godkendelse af ansøgning og budget vedr. Værtsskabsprojekt

Lukket punkt

12.

 Badebro

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning om tilskud til "Projekt back to school"

2.

 Ansøgning om tilskud til branding af Nyborg som Danmarks Riges Hjerte

3.

 Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 22. maj 2018

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Strategi for Nyborg Kommunes samarbejde i Newcastles of the World-netværket

6.

 Status på ADP-midler

7.

 Ansøgninger om julebelysning 2018

8.

 Årsager til tilflytning til Nyborg Kommune

9.

 Opfølning på møde vedrørende aktiviteter og events 19. marts 2018

10.

 Borgerhenvendelse - sikre lav elektrosmog/eletromagnetisk stråling fra mobiltelefoner

11.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Ønsker til renovering og etablering af julebelysning i Nyborg by

Lukket punkt

14.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra erhvervschefen

2.

 Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. april 2018

3.

 Ansøgning om tilskud til Nyborg City Beach Performance 2018

4.

 Ansøgning om tilskud til marsvinsafari - bådture

5.

 Studietur til Bremen - nyt koncept for julemarked i den gamle Kongeby

6.

 Ansøgning om tilskud til Nordisk Festival 2018

7.

 Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2018

8.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

9.

 Befolkningsprognose 2019

10.

 Status for værtskabsprojekt og udarbejdelse af gæsteanalyse

11.

 Status på årsager til tilflytning til Nyborg Kommune

12.

 Digitale infostandere - opfølgning

13.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

14.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vækstpolitikken - halvårlig afrapportering af status på handleplan

2.

 Nyt koncept for julemarked i den gamle Kongeby og forslag om studietur til Bremen

3.

  "Newcastles of the World" status 1. kvartal 2018

4.

 Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 26.03.2018

5.

 Reperation af markedsboder

6.

 Opfølgning på Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde vedrørende aktiviteter og events.

7.

 Orientering om Bosætningsmagasin

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Lukket bilag til "Opfølgning på Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde vedrørende aktiviteter og events."

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Vækst i LAG SØM området via Kongens Fadebur september 2017

2.

 Syddanske rekrutterings -og tilflytterfilm

3.

 Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets puljer efter møde 19. februar 2018

4.

 Nyborg Slot - Slotsprojektet - Formidlingsspavillon

5.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Orientering om salg af pavillon

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 "Newcastles of the World" - ungekonference i Shinshiro, Japan.

2.

 Status på fundraising januar 2018

3.

 Newcastles of the World konference Shinshiro 3.-9. oktober 2018

4.

 Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets puljer efter møde 22. januar 2018

5.

 Ansøgning om tilskud til frikøb af museumsinspektør i forbindelse med Verdensarv-tentativliste

6.

 Gang i Danmark tilbyder at sætte gang i Østfyn

7.

 Kongens Høstmarked 2018

8.

 Ansøgning om økonomisk støtte til optagelse af kortfilm i Ørbæk

9.

 Tilbud om filmpakke vedrørende branding

10.

 KODA-afgift i forbindelse med afholdelse af events

11.

 Evaluering af Nytårskur 2018

12.

 Evaluering af julemarked 2017

13.

 Nedlæggelse af styregruppen for Vækstpolitikken

14.

 Orientering om status på projekter for øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremmevirksomhed

15.

 Orientering om etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

16.

 Orientering om fordelsbrochure til tilflyttere tilbud fra nord advertising

17.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

18.

 Meddelelser

19.

 Salg af pavillon - tilbudsindhentning

Lukket punkt

20.

 Lukkede meddelelser

21.

 Etablering af to nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Intro til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets økonomi og aktiviteter

2.

 Møde vedrørende aktiviteter og events

3.

 Orientering om Udviklingsrådet

4.

 Mødekalender 2018

5.

  "Newcastles of the World" - status 4. kvartal 2017

6.

 TV 2 ROCKSHOW 2018

7.

 Ansøgning om tilskud til Koncert på den Grønne

8.

 Instafilm tilbud om filmpakke vedrørende slotsprojektet

9.

 Instafilm tilbud om filmpakke vedrørende branding

10.

 Ud & Se - bosætningstema nye artikler i 2018

11.

 Ansøgning om tilskud til Kommune Match (pilotprojekt)

12.

 Ansøgning om tilskud til aktiviteter på Torvet 2018

13.

 Salg af pavillon

14.

 Status på Projekt 48 timer

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Lukkede meddelelser

    Til top