Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 4/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 13/5 1/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 18/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger i 2019 og 2020

2.

 Orientering fra erhvervschefen 9. december 2019

3.

 Studenterarrangement på Torvet

4.

 Evalulering af Danehof 2019

5.

 Revideret ansøgning om midler til ADP-sejlture på Storebælt 2020

6.

 Indkøb af terrorsikringsenheder i forbindelse med events

7.

  "Newcastles of the World" status 4. kvartal 2019

8.

 Status på aktiviteter og events

9.

 Orientering om udskydelse af profilfilm om Nyborg Kommune

10.

 Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 10. oktober 2019

2.

 Informationsmøde vedr 5G-Net

3.

 Orientering fra turistchefen 4. november 2019

4.

 Evaluering af ADP-sejlture på Storebælt 2019

5.

 Ansøgning om midler til ADP-sejlture på Storebælt i 2020

6.

 Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe

7.

 Evaluering af turistinfoskærme og app til Visit-Nyborg

8.

 Cykelstrategi med høringssvar

9.

 Ansøgning om tilskud i forbindelse med juletræstænding 2019

10.

 Ansøgning om tilskud til transformationsfilm 2022 og 2023

11.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

12.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Lukkede meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 10. september 2019

2.

 Orientering fra erhvervschefen

3.

 Evaluering af CLEANs årsmøde 2019

4.

 Ansøgning om tilskud til kommunikationsindsats - Task Force Erhverv

5.

 Strategi for NYBORG365 - kernefortællinger og markedskommunikation

6.

 Cykelstrategi med høringssvar

7.

 Inspirationstur til Køge Festuge 28. august 2019

8.

 Invitation til Newcastles of the Wold konferencen 2020

9.

 Belysning på installation i Adelgade

10.

 Ansøgning om tilskud til "Ting- og Arresthuset 100 år i 2020"

11.

 Rapport om en motorvejstilslutning ved Skellerupvej, Ullerslev

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Lukkede meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 2. september 2019

2.

 Orientering fra turistchef 9. september

3.

  "Newcastles of the World" status 3. kvartal 2019

4.

 Invitation til Newcastles of the Wold konferencen 2020

5.

 2. orientering om reformationsdag 2019: Bag om det gode liv

6.

 Mødeplan 2020 - Erhvervs- og Udviklingsudvalget

7.

 Orientering om høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Lukkede meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 12. juni 2019

2.

 Orientering om Norden i Nyborg 2019

3.

 Ansøgning om tilskud til Jul i den gamle Kongeby

4.

 Orientering fra erhvervschefen

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

6.

 Meddelelser

7.

 Cykelstrategi for Nyborg Kommune

Lukket punkt

8.

 Lukkede meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på forbrug bevillinger 14. maj 2019

2.

 Ansøgning om tilskud til Reformationsdag 2019

3.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2019

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Oplæg vedrørende forankring af projekter fra kommunikéet fra Newcastles of the World

6.

 Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2019

7.

 Drøftelse af repræsentanter til Udviklingsrådet

8.

 Udviklingsrådet - forslag om udarbejdelse af lokal handlingsplan til forbedring af den digitale infrastruktur

9.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Markedsføring af Nyborg - i forhold til tiltrækning af campingturister

2.

 Fordeling af resterende midler fra ADP for 2019

3.

  "Newcastles of the World" status 1. kvartal 2019

4.

 Fremvisning af iværksætterfilm

5.

 Orientering fra erhvervschefen

6.

 Julebelysning i Nyborg

7.

 Status på forbrug og bevillinger pr. 3. april 2019

8.

 Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

9.

 Ansøgning om tilskud til julebelysning 2019 - Ørbæk

10.

 Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter for børn

11.

 Fitness ved Skrædergyden - Resultat af udbud

12.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

13.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

14.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

Lukket punkt

17.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 18. februar 2019

2.

 Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

3.

 Ansøgning om tilskud til artikel i Jyllands Posten vedrørende bosætning og erhverv

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Gæsteanalyse - Værtskabsprojekt

6.

 Samarbejde med ADP omkring krydstogtanløb til Nyborg

7.

 Evaluering af Studietur til Bremen

8.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af borgermøde vedrørende 5G teknologi

9.

 Udstillingspavillon Slotsprojekt merudgift

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 18. februar 2019

2.

 Status på fundraising februar 2019

3.

 Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S

4.

 Organiseringen af de fynske erhvervsklynger

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Julebelysning i Nyborg

Lukket punkt

7.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning - Norden i Nyborg

2.

 Status på bevillinger 4. februar 2019 og regnskab 2018

3.

 Orientering fra turistchefen

4.

 Ansøgning om midler til udarbejdelse af cykelfilm

5.

 Status - Værtskabsprojekt

6.

  "Newcastles of the World" status 4. kvartal 2018

7.

 Evaluering af Nytårsbad med champagne ved Hesselet

8.

 Regnskab for julemarked 2018

9.

 Evaluering af Nytårskur 2019

10.

 Tilbud vedrørende iværksætterfilm

11.

 Branding og markedsføring af Nyborg Kommune

12.

 Udbud, fitness ved stranden, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

13.

 Opfølgning på bosætningsinitiativer

14.

 Orientering om fordelsbrochure til tilflyttere tilbud fra nord advertising

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Samarbejde med ADP omkring krydstogtanløb til Nyborg

Lukket punkt

17.

 Julebelysning i Nyborg

Lukket punkt

18.

 Lukkede meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fremvisning af film fra 18-Frames

2.

 Fremvisning af film fra Instafilm

3.

 Status på bevillinger pr. 13. december 2018

4.

 Orientering fra erhvervschefen

5.

 Analyse af behovet for flere hoteller - Lynfrostgrunden

6.

 Ansøgning om midler til aktiviteter på torvet og i byen

7.

 Ansøgning om tilskud fra Mopar Club Danmark vedrørende træf og biludstilling i Nyborg

8.

 Udkast til kommissorium for udarbejdelse af cykelstrategi og øget turismeindsats

9.

 Evaluering af Julemarked 2018

10.

 Rapport fra spørgeskemaer til tilflyttere 4. kvartal 2018

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukkede meddelelser

    Til top