Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

13/5

  April

1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på forbrug bevillinger 14. maj 2019

2.

 Ansøgning om tilskud til Reformationsdag 2019

3.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2019

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Oplæg vedrørende forankring af projekter fra kommunikéet fra Newcastles of the World

6.

 Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2019

7.

 Drøftelse af repræsentanter til Udviklingsrådet

8.

 Udviklingsrådet - forslag om udarbejdelse af lokal handlingsplan til forbedring af den digitale infrastruktur

9.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Markedsføring af Nyborg - i forhold til tiltrækning af campingturister

2.

 Fordeling af resterende midler fra ADP for 2019

3.

  "Newcastles of the World" status 1. kvartal 2019

4.

 Fremvisning af iværksætterfilm

5.

 Orientering fra erhvervschefen

6.

 Julebelysning i Nyborg

7.

 Status på forbrug og bevillinger pr. 3. april 2019

8.

 Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

9.

 Ansøgning om tilskud til julebelysning 2019 - Ørbæk

10.

 Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter for børn

11.

 Fitness ved Skrædergyden - Resultat af udbud

12.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

13.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

14.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

Lukket punkt

17.

 Lukkede meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger 18. februar 2019

2.

 Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

3.

 Ansøgning om tilskud til artikel i Jyllands Posten vedrørende bosætning og erhverv

4.

 Orientering fra turistchefen

5.

 Gæsteanalyse - Værtskabsprojekt

6.

 Samarbejde med ADP omkring krydstogtanløb til Nyborg

7.

 Evaluering af Studietur til Bremen

8.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af borgermøde vedrørende 5G teknologi

9.

 Udstillingspavillon Slotsprojekt merudgift

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Lukkede meddelelser

    Til top