Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet 2022-2025 )

Mødeoversigt: Byrådet 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 2. runde

3.

 Beskyttelse af drikkevandet indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

4.

 AB Sprotoften anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 8 - Tronnealle 106-202, Nyborg

5.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

6.

 Frigivelse af midler til igangsætning af helhedsplanarbejde for byudvikling i Nyborg Vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

7.

 Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv på Lystbådevej 2-12, Nyborg

8.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

9.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

10.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

11.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

12.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

13.

 Folkeoplysningsudvalg - udpegning af medlemmer og ændring af vedtægt

14.

 Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022

15.

 Ansøgning om koncertflygel til Bastionen

16.

 Mødeplan 2022

17.

 KL's Topmøde 2022

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Salg af grund (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

20.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

    Til top