Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

24/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Lukket punkt

2.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune, praktisk gennemførelse af tilbudsindhentning (lukket punkt grundet tilbudsproces)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vækst i befolkningen i Nyborg Kommune pr. 1. januar 2022

2.

 Forslag til mødeplan 2022

3.

 KL's Topmøde 2022

4.

 Beskyttelse af drikkevandet indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

5.

 AB Sprotoften anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 8 - Tronnealle 106-202, Nyborg

6.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

7.

 Frigivelse af midler til igangsætning af helhedsplanarbejde for byudvikling i Nyborg Vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

8.

 Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv på Lystbådevej 2-12, Nyborg

9.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

10.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

11.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

12.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

13.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

14.

 Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022

15.

 Ansøgning om koncertflygel til Bastionen

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring pr. 1. marts 2022 (lukket pga. fortrolige priser fra leverandører)

Lukket punkt

18.

 Salg af grund (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

19.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

20.

 Aftale om forlig i erstatningssag (Lukket af hensyn til potentiel retssag)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

    Til top