Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

22/3 14/3 7/3

  Februar

22/2 7/2

  Januar

24/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune (lukket punkt aht. proces)

Lukket punkt

2.

 Komponents orientering om kulturanalysen (lukket aht. proces)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1.6.2022

2.

 Restanceopgørelse 2021

3.

 Afskrivning af restancer i regnskab 2021

4.

 Årsregnskab 2021 for Nyborg Kommune

5.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

6.

 Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2021

7.

 Endelig opgørelse af merudgifter til covid-19 i Nyborg Kommune 2021

8.

 Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

9.

 Tilpasning af politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024

10.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022

Lukket punkt

11.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

12.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat

13.

 Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022

14.

 Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af kong Christian 9.

15.

 Forslag til omprioritering af midler til anlægsprojekter i Nyborg bykerne

16.

 Forslag om oprettelse af stilling som center- og landsbykoordinator til projekter i forbindelse med helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev

17.

 Status på "Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme" og overflytning af de afsatte midler.

18.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, peronlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

19.

 Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

20.

 Etablering af Stordagpleje

21.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21

22.

 Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget

23.

 Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem

24.

 Årsrapport 2021 for Fællesindkøb Fyn

25.

 Meddelelser

Lukket punkt

26.

 Salg af kommunal ejendom (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

27.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

28.

 Ledelses- og organisationsanalyse (lukket aht. proces)

Lukket punkt

29.

 Meddelelser

30.

 Ny ejeraftale for FilmFyn

Lukket punkt

31.

 Ansættelse af ny direktør (lukket personalsag)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Tilbudspræsentation ledelses- og organisationsanalyse i Nyborg Kommune (lukket grundet tilbudgivning)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2024 for ændring af kloakeringsprincip ved nyt boligområde på Højgårdsløkken ved Kertemindevej, Ullerslev, kloakopland E08U

2.

 Licitationsresultat for byggemodning til nyt boligområde på Højgårdsløkken ved Kertemindevej i Ullerslev

3.

 Prisfastsættelse på grundene i Højgårdsløkken, Ullerslev

Lukket punkt

4.

 Køb af areal ved Banegårdsalleen (Lukket punkt da der er tale om køb af fast ejendom)

Lukket punkt

5.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 DPO - Bech-Bruuns afrapportering 2021 (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

2.

 Analyse af organisations- og ledelseskulturen, proces og dokumenter for tilbudsindhentning (lukket punkt grundet tilbudsgivning)

3.

 Godkendelse af udviklingsplan for Ullerslev

4.

 Forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2023

5.

 Beretning nr. 31, tiltrædelsesberetning

6.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekt på Birkhovedskolen

7.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ullerslev

8.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ørbæk

9.

 Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af nye udlejningskriterier for Seniorbofællesskabet Toftebo, Spurvevej 2-28, Ørbæk

10.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af byggekredit

11.

 Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

12.

 Byrådsseminar 2022

13.

 Status på Kinaarbejdet og overflytning af de afsatte midler

14.

 Kongens Fadebur - anmodning ekstraordinært tilskud for 2022

Lukket punkt

15.

 Lukket bilag - Kongens Fadebur - anmodning om udbetaling af bevilget tilskud samt ekstraordinært tilskud for 2022

16.

 Orientering - frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

17.

 Orientering - frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Markering af Tour de France etapen i Nyborg (lukket af hensyn til forhandling med eksterne parter)

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Lukket punkt

2.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune, praktisk gennemførelse af tilbudsindhentning (lukket punkt grundet tilbudsproces)

Lukket punkt

3.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vækst i befolkningen i Nyborg Kommune pr. 1. januar 2022

2.

 Forslag til mødeplan 2022

3.

 KL's Topmøde 2022

4.

 Beskyttelse af drikkevandet indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

5.

 AB Sprotoften anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 8 - Tronnealle 106-202, Nyborg

6.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

7.

 Frigivelse af midler til igangsætning af helhedsplanarbejde for byudvikling i Nyborg Vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

8.

 Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv på Lystbådevej 2-12, Nyborg

9.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

10.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

11.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

12.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

13.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

14.

 Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022

15.

 Ansøgning om koncertflygel til Bastionen

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring pr. 1. marts 2022 (lukket pga. fortrolige priser fra leverandører)

Lukket punkt

18.

 Salg af grund (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

19.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

20.

 Aftale om forlig i erstatningssag (Lukket af hensyn til potentiel retssag)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

    Til top