Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Ældreudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/04/2022 - 30/06/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder for visitation til ældre- og plejebolig

2.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 31. marts 2022

3.

 Udkast til Kommissorium for Fremtidens Ældrepleje

4.

 Det gode ældreliv

5.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

6.

 Regeringens udspil til Sundhedsreform, marts 2022

7.

 Frivilligprisen 2022

8.

 Uddybning af evaluering af borgerbudget på demensområdet

9.

 Referat fra Seniorrådsmøde 16. marts 2022

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

    Til top