Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Ældreudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

9/3

  Februar

9/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesinformation 2021

2.

 Temadrøftelse: Fremtidens ældrepleje

3.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2021

4.

 Tilsyn på plejecentre 2021

5.

 Evaluering af borgerbudget på demensområdet

6.

 Ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentre

7.

 Status på venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 21. februar 2022

8.

 Høring om navneændring for plejecentrene

9.

 Introduktionstur for Ældreudvalget

10.

 Referat fra Seniorrådsmøde 23. februar 2022

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

14.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til demensstrategi for 2018-2025

2.

 Udkast til handleplan for demensområdet i 2022

3.

 Evaluering af projekt vedr. nedbringelse af sygefravær

4.

 Handleplan for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

5.

 Beredskabsmodel på ældreområdet

6.

 Medarbejderomsætning på SOSU-området

7.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, peronlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

8.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ullerslev

9.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ørbæk

10.

 Status på venteliste til pleje- og ældrebolig pr 25. januar 2022

11.

 Orientering vedr. tidsplan for udbud af byggeri af nyt sundhedshus

12.

 Referat fra Seniorrådsmøde 19. januar 2022

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

14.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

16.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til ældreområdet

2.

 Rekruttering og fastholdelse - indsatser på kort og langt sigt

3.

 Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022

4.

 Status vedr. etablering af Sundhedshus

5.

 Forslag om studietur til to sundhedshuse

6.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig 2022

7.

 Evaluering af projekt vedr. nedbringelse af sygefravær

8.

 Status på venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 22. december

9.

 Referat fra Seniorrådsmøder

10.

 Mødekalender 2022

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top