Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/04/2022 - 30/06/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 FynBus - Kollektiv Trafikplan 2022 - 2025

2.

 Besparelser på regionale ruter

3.

 Autocamperplads på Nokken, Nyborg Marina

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling til certificering af Nyborg Marina som Sikker Havn

5.

 Ansøgning om dispensation til carporte - Aldershvilevej, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 322 inklusive Kommuneplantillæg nr. 1 for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33, Nyborg

7.

 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for offentlige formål ved Holmens Boulevard

8.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 327 for boligområde på Nyborgvej 13, Ørbæk

9.

 Forslag til Lokalplan nr. 336 - Tillæg til Lokalplan nr. S 17.01.01 sommerhusområde ved Maemosevej, Tårup Strand

10.

 Endelig vedtagelse af Mobilitetsplan for Nyborg Kommune inkl. handlingsplan

11.

 Frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2022

12.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

13.

 Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af Christian 9.

14.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af vejbelysningsarmatur

15.

 Frigivelse af midler til udflytning af vejbelysningsinstallationer fra Vores Elnets transformatorstationer

Lukket punkt

16.

 Tilsyn efter byfornyelsesloven kapitel 9 for sundhedsfarlige bolig kondemnering af bolig (Lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger)

17.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

18.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

19.

 Orienteringssager

20.

 Kommende punkter

    Til top