Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

9/3

  Februar

9/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Sundhed og Træning

2.

 Udmøntning af midler til indsats for sårbare borgere med diabetes

3.

 Invitation til at deltage i projekt "Model for særlig støtte til sårbare borgere med type 2-diabetes"

4.

 Ventetid til genoptræning, januar 2022

5.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

6.

 Strategi for Røgfri Fremtid - status 2021

7.

 Status på Projekt Røgfri Sammen

8.

 Strategi for Røgfri Fremtid - handleplan for 2022

9.

 Sundhedsarrangementet Gang i Gaden i 2022

10.

 Det gode ældreliv

11.

 Tids- og handleplan for udarbejdelse af kunststrategi

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

14.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

15.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Sundhedsplejen, Provst Hjortsvej

2.

 Handleplan ABC for mental sundhed

3.

 Forslag til tids- og procesplan for en ny sundhedspolitik

4.

 Status på ventetid til genoptræning i 2021

5.

 Sundhedskampagnen Uge Sex

6.

 Indstilling til KL´s Forebyggelsespris 2022

7.

 Orientering vedr. tidsplan for udbud af byggeri af nyt sundhedshus

8.

 Invitation til præsentation af den regionale sundhedsprofil 2021

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til sundhedsområdet

2.

 Ventetid genoptræning, november 2021

3.

 Orientering om den boligsociale helhedsplan 2022-2026

4.

 Status vedr. etablering af Sundhedshus

5.

 Forslag om studietur til to sundhedshuse

6.

 Status på Sundhedspuljen 2021

7.

 Orientering om forventet regnskab 2021

8.

 Orientering om budget 2022-2025

9.

 Mødekalender 2022

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top