Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Handicapudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Social- og Handicapudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødeplan 2022

2.

 Introduktion til socialområdet

3.

 Status på den boligsociale helhedsplan - 2018-2022

4.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

5.

 Status på sagskvaliteten på det udsatte børne- og ungeområde

6.

 Nedsættelse af Handicapråd i perioden 2022 - 2025

7.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

8.

 Nedsættelse af Udsatteråd i perioden 2022 - 2025

9.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

10.

 Orientering: Udsatterådets årsrapport 2021

11.

 Orientering: Referat fra Udsatterådsmøde 9. december 2021

12.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top