Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Handicapudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Social- og Handicapudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/04/2022 - 30/06/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2021

2.

 Ny organisering omkring involvering af socialt udsatte

3.

 Status på udsattepolitikken

4.

 Status på børne- og ungepolitikken 2019-2023

5.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen gældende i 2022 - høringssvar

6.

 Drøftelse af Input til Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde

7.

 Oplevelsesdag 4. maj. 2022

8.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

9.

 Status på Projekt Røgfri Sammen

10.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top