Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Handicapudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Social- og Handicapudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/12/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

6/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2021

2.

 Ny organisering omkring involvering af socialt udsatte

3.

 Status på udsattepolitikken

4.

 Status på børne- og ungepolitikken 2019-2023

5.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen gældende i 2022 - høringssvar

6.

 Drøftelse af Input til Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde

7.

 Oplevelsesdag 4. maj. 2022

8.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

9.

 Status på Projekt Røgfri Sammen

10.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Handicapudvalgets besøg på Nyborgværkstedet 2. marts 2022

2.

 Støttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

3.

 Årsregnskab for 2021 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

4.

 Årsregnskab for 2021 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

5.

 Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

6.

 Status på handicappolitikken

7.

 Tiltag på socialområdet på baggrund af tilfredshedsundersøgelse

8.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøgsrunde på det sociale område

2.

 Godkendelse af navn på ny uddannelsesinstitution

3.

 To nattevagter på Støttecentret Søjlen

4.

 Status på brug af gavekort i rusmiddelbehandling

5.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen gældende i 2022

6.

 Afrapportering vedr. tilfredshedsundersøgelse på handicapområdet

7.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmerne og administrationen

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødeplan 2022

2.

 Introduktion til socialområdet

3.

 Status på den boligsociale helhedsplan - 2018-2022

4.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

5.

 Status på sagskvaliteten på det udsatte børne- og ungeområde

6.

 Nedsættelse af Handicapråd i perioden 2022 - 2025

7.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

8.

 Nedsættelse af Udsatteråd i perioden 2022 - 2025

9.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

10.

 Orientering: Udsatterådets årsrapport 2021

11.

 Orientering: Referat fra Udsatterådsmøde 9. december 2021

12.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top