Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/12/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

7/4

  Mar - Feb - Jan

30/3 2/3 2/2 5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Lejeaftale og anlægsbevilling til ombygning af lokaler til dagplejen.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Skole- og Dagtilbudsudvalget, besøg i Valhalla

2.

 Understøttelse af skolebestyrelsernes arbejde

3.

 Kvalitetsforbedrende indsatser - forslag til fordeling af 7 mio-puljen i 2022

4.

 Støtte til sommeraktiviteter 2022

5.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

6.

 Status på skolekøkkener

7.

 Oprettelse af landsbyordning i distrikt 4kløverskolen

8.

 Orientering om status på arbejdet med kapacitet og stordagpleje

9.

 Orientering - frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

11.

 Kommende punkter 2022 - Skole- og Dagtilbudsudvalget

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Erasmus+ akkreditering på dagtilbuds- og skoleområdet

2.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21

3.

 Skoleindskrivning 2022/2023

4.

 Opfølgning på høring om ledelsessituationen i Skattekisten

5.

 Kvalitet og kvalitetsmodel i dagtilbud

6.

 Ændret lovgivning for tilsyn i dagtilbud

7.

 Tids- og handleplan for udarbejdelse af kunststrategi

8.

 Kvalitetsforbedrende indsatser - forslag til fordeling i 2022

9.

 Etablering af Stordagpleje

Lukket punkt

10.

 Lukkede bilag vedr. etablering af Stordagpleje

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Økonomi og ressourcemodeller på skole- og dagtilbudsområdet

2.

 Orientering - frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

3.

 Orientering - frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

4.

 Børneafdelingen, ledelsesstruktur - det forpligtende samarbejde

5.

 Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekisten

6.

 Fællesrådsmøde på skoleområdet

7.

 Fællesrådsmøde på dagtilbudsområdet

8.

 Forslag til realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune

9.

 Andel uddannet personale i daginstitutioner 2021

10.

 Evaluering af indsatser fra 7 mio-puljen

11.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekt på Birkhovedskolen

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødekalender 2022

2.

 Orientering om den boligsociale helhedsplan 2022-2026

3.

 Politikkerne "Sammen om Trivsel" og " Sammen om livsduelige børn og unge"

4.

 Forslag til introduktion af temaer på dagtilbuds- og skoleområdet

5.

 Opgørelse af minimumsnormering i daginstitutioner 2021

6.

 Skole- og Dagtilbudsudvalgets deltagelse i KL´s Børn og Ungetopmøde

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top