Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/12/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

1/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 8/3 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Bibliotek - istandsættelse af kontorfløj og nyindretning

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Nyborg Bibliotek

2.

 Rundvisning på Bastionen

3.

 Principiel drøftelse om støtte til byfester

4.

 Ansøgning til filmstøtte - "Icelandic Poppies"

5.

 Tilskud til dilettantforestillinger

6.

 Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

7.

 Opsigelse af aftale med Dansk Biblioteks Reklame

8.

 Nyborg Gymnastik og Idrætsforening - ansøgning om tilskud til en udendørs fitness og aktivitetsplads

9.

 Nyborg Tennis- og Padelklub - ansøgning om tilskud til padelbane 3 og 4

10.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

11.

 Mobil scene indkøbt af Bastionen

12.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

13.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

14.

 Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Forhold vedr. forpagtning af cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning i og introduktion til Nyborg Idræts- og Fritidscenter

2.

 Projekt FAME

3.

 Rundvisning på Nyborg Bibliotek

4.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022

Lukket punkt

5.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

6.

 Ansøgning om tilskud fra Knurreborg Islandshesteklub

7.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2022/2023

8.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2022

9.

 Ansøgning fra Nyborg Musikskole og Danehofgarden om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival 19. juni 2022

10.

 Overblik over tilskud til Nyborg Voldspil 2007-2021

11.

 Aktivitetscenteret Avlsgården og Avlsgårdsforeningen

12.

 Bastionen - udpegning af medlem til bestyrelsen

13.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat

14.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg hos Musikskolen, Garderhuset, Muzirkus og Kunstværkstedet

2.

 Rundvisning i og introduktion til Nyborg Idræts- og Fritidscenter

3.

 Ansøgning fra MusicalTalentSkolen Nyborg om tilskud til musicalen "Into the Woods"

4.

 Tids- og handleplan for udarbejdelse af kunststrategi

5.

 Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud i 2022

6.

 Uddeling af Nyborg Kommunes Kulturpris, Ungdomstalentpriserne kunst og kultur samt idræt i 2022

7.

 Udpegning af to medlemmer til Biblioteksrådet

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser 01.02.22

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødekalender 2022

2.

 Orientering om den boligsociale helhedsplan 2022-2026

3.

 Introduktion for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

4.

 Ansøgning om koncertflygel til Bastionen

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

    Til top