Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Klima- og Naturudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Klima- og Naturudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

30/3 2/3

  Februar

2/2

  Januar

5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om igangværende opgaver på klimatilpasning i relation til Klima- og Naturudvalget

2.

 Revision af naturpolitikken - opstart

3.

 Udkast til handlingskatalog for CO2e-reduktioner i arbejdet med DK2020

4.

 Annoncering af Elladeinfrastruktur i Nyborg Kommune

5.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

6.

 Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen

7.

 Orienteringssager

8.

 Kommende punkter

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Koncept for lokalt forankrede solcelleparker til landsbyer

2.

 Klimaborgermøde og digital borgerinddragelse

3.

 Principbeslutning om Elladeinfrastruktur på vejarealet i Nyborg Kommune

4.

 Procesplan for DK2020 klimaplan 2022

5.

 Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022

6.

 Orientering om invitation til biodiversitetsmøde for borgere og kommune søndag 24. april 2022

7.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

8.

 Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen

9.

 Orienteringssager

Lukket punkt

10.

 Lukket orienteringssag om forpagtning (lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger)

11.

 Kommende punkter

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Det lokale samarbejde i Grønt Råd - kommissorium og valg af et medlem og formand til Grønt Råd for valgperioden 2022-2025

2.

 Orientering om igangværende opgaver i naturteamet til Klima- og Naturudvalget

3.

 Orientering om igangværende opgaver i vandløbsteamet i relation til Klima- og Naturudvalget

4.

 Orientering om planlægning for natur i tilknytning til byudviklingsområder i relation til Klima- og Naturudvalget

5.

 Orientering om proces for udarbejdelse af helhedsplan for byudvikling i Nyborg vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

6.

 Udvikling af virtuelt kort over biodiversitetskorridorer

7.

 Orientering om disponering af midler til projektansættelse til styrkelse af samarbejdet med borgere med flere for at øge biodiversiteten og den vilde natur i private haver, erhvervsområder og kommunale arealer

8.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

9.

 Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen

10.

 Kommende punkter

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Forslag til mødeplan 2022 - Klima- og Naturudvalget

4.

 Det politiske grundlag for klima- og bæredygtighedsindsatsen

5.

 Orientering om klimaopgørelse 2019

6.

 Status for klimatilpasning

7.

 Procesplan og igangværende projekter

8.

 Skovrejsning i Nyborg Kommune

9.

 Orienteringssag - Deltagelse i EU-ansøgning vedrørende grøn varmeforsyning i landsbyer og landområder

    Til top