Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger pr. 7. februar 2022

2.

 Ansøgning om tilskud til sejlture på Storebælt

3.

 Anbefalinger fra Dansk Erhverv

4.

 Evaluering af Innovation Award 21 og ansøgning om tilskud til Innovation Award 23

5.

 Status på fundraising 2021

6.

 Status på "Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme" og overflytning af de afsatte midler.

7.

 Tids- og handleplan for udarbejdelse af kunststrategi

8.

 Landdistrikternes fællesråd - Årsmøde 2022

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Lukkede meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på bevillinger pr. 17.01.2022

2.

 Kongens Fadebur - anmodning ekstraordinært tilskud for 2022

3.

 Status på Kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne i Nyborg Kommune

4.

 Ansøgning om tilskud til lyd på Torvet

5.

 Ansøgning om midler til oversættelse af podwalks

6.

 Ansøgning om midler til markedsføring af Nyborg som turistdestination sæson 2022

7.

 Ansøgning om midler til branding af Nyborg som turistdestination og bosætningskommune - under Tour de France 2. juli 2022

8.

 Ansøgning om midler til gennemførelse af Tappenstregen 2022

9.

 Fortsættelse af medlemskab i Global Destination Sustainability Index 2022

10.

 Status på cykelstrategien

11.

 Status på markedsføring af Nyborg som turistdestination sæson 2021

12.

 Evaluering af Julemarkedet, Jul i den gamle Kongeby 2021

13.

 Anbefalinger fra Dansk Erhverv

14.

 Orientering fra erhvervs - og udviklingschef 07.02.2022

15.

 Status på Kinaarbejdet og overflytning af de afsatte midler

16.

 Kvartalsrapport - 4. kvartal 2021

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 Lukket bilag - Kongens Fadebur - anmodning om udbetaling af bevilget tilskud samt ekstraordinært tilskud for 2022

Lukket punkt

19.

 Lukkede meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftale med Nyborg Handelsstandsforening

2.

 Introduktion til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets økonomi og aktiviteter

3.

 Introduktion til vækststrategi 2021-2025

4.

 Evaluering af Reformationsdag 2021

5.

 Danehof 2022 - inkludering af Heimdals Plads og Vesterhavnen

6.

 Evaluering af Podwalks

7.

 Orientering fra turistchefen 17. januar 2022

8.

 Abonnement til Turisme.nu

9.

 Udmeldelse af Dansk Turismefremme samt ændring af Det Grønne I

10.

 Aktiviteter på torvet for borgere og besøgende

11.

 Etablering af Herregårdsture - ansøgning om underskudsgaranti

12.

 Forslag til mødeplan 2022

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Lukkede meddelelser

    Til top