Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025)

Mødeoversigt: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3

  Februar

28/2

  Januar

31/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Projekt Røgfri Sammen

2.

 Præsentation af Sygedagpengeområdet

3.

 Præsentation af området fleksjob og ledighedsydelse

4.

 Temadøftelse om unge

5.

 Virksomhedsstrategi 2022

6.

 Status på ledighed

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Udvælgelse af kandidater til Integrationsrådet 2022-2025

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Præsentation af Nyborg sprogskole

2.

 Besøg på Nyborg sprogskole

3.

 Præsentation af området Aktivitetsparate og ressourceforløb

4.

 Uddybning af mål i beskæftigelsesplanen 2022-2023

5.

 Orientering om møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum

6.

 Møde med KL vedrørende det virtuelle jobunivers

7.

 Status på ledighed

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Uddybende økonomigennemgang af de forskellige målgrupper

2.

 Status på Den Kommunale Ungeindsats - KUI

3.

 Status på Integrationsindsatsen

4.

 Opfølgning og justering på borgertilfredshedsundersøgelsen i Jobcenter Nyborg

5.

 Status på henvendelse fra Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende formodede fejludbetalinger i forhold til 225 timers reglen

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende Punkter

8.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødekalender 2022

2.

 Introduktion af Beskæftigelsesindsatsen

3.

 Præsentation af Jobcenter Nyborg

4.

 Årshjul 2022

5.

 Beskæftigelsesplan 2022-23

6.

 Status på ledighed

7.

 Orientering om den boligsociale helhedsplan 2022-2026

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top