Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

4/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 8. september 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

5.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

6.

 Kortlægning af SOSU-området 2021

7.

 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet - indsatser på kort sigt

8.

 Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet - indsatser langt sigt

9.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

10.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

11.

 Varsling om pulje vedr. tilskud til etablering af faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen

12.

 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om afprøvning af beboerkonferencen

13.

 Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem"

14.

 Ældreboliger i Nyborg Kommune

15.

 Ventetid genoptræning, august 2021

16.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 29. september 2021

17.

 Seniorrådets julefrokost 2021

18.

 Køb af iPads

19.

 Status på budget

20.

 Status på arbejdsgrupper

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

23.

 Eventuelt

24.

 Punkter til næste møde

    Til top