Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 5/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 2/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 12/2 10/2 29/1 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status om lovændring på hjemmehjælpsområdet

3.

 Ensomhed - Nedsættelse af følgegruppe

4.

 Seniorråd - IPads

5.

 Nyt fra udvalg

6.

 Sag til pressen

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Meddelelser fra kassereren

9.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

10.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Forslag til mødeplan for Seniorrådet 2015

3.

 Tilknytning af en kontaktperson/besøgsven til plejecentre

4.

 Orientering og udvælgelse af repræsentant - Uddeling af Frivilligprisen 2014

5.

 Orientering - Udmøntning af §79-tilskud i 2015

6.

 Orientering - Revideret ansøgning til ældrepuljen 2014

7.

 Nyt fra udvalg

8.

 Sag til pressen

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Meddelelser fra kassereren

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dagens plan

3.

 Tilknytning af en kontaktperson/besøgsven til plejecentre

4.

 Opfølgning - Forløb for praktik i Pleje- og Omsorgsafdelingen

5.

 Orientering - Udskrivelser fra sygehus - Uhensigsmæssige forløb pga. annullerede udskirvelser

6.

 Orientering - Ledelsesinformation pr. august 2014

7.

 Orientering - Vejledende retningslinjer for bevilling af nødkald

8.

 Orientering - To nye velfærdsteknologiske projekter

9.

 Orientering - Status på Ældrepuljen

10.

 Orientering - Tildelinger af puljemidler fra Ældrepuljen

11.

 Orientering - Ny politisk aftale om hjemmehjælp

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra kassereren

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dagens plan

3.

 Budget 2015

4.

 Høring - Finansaftale 2014, ansøgning til 2015 løft af ældreområdet 1 mia. kr.

5.

 Kørselsordning på Ældreområdet

6.

 Orientering - Brugerundersøgelse på Madservice

7.

 Orientering - Projekt 'Samvær med mennesker med demens - kurser til pårørende'

8.

 Nyt fra Kommunikationsgruppen

9.

 Sag til pressen

10.

 Meddelelser fra udvalg

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra kassereren

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

14.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Ændring i introduktionsplan 2014

3.

 Budgetønsker 2015

4.

 Mulighed for praktikforløb i Pleje- og Omsorgsafdelingen

5.

 Invitation til temadag for de fynske ældreråd 21. oktober 2014

6.

 Eventuel ændring af sag - "Antal ansatte i Pleje- og Omsorg"

7.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorg

8.

 Orientering - Brugertidsprocenten (BTP)

9.

 Orientering - Budget for en hjemmeboende borger/plejecenterbeboer

10.

 Orientering - Straksservice for hjælpemidler

11.

 Orientering - Udendørsinstrumenter på plejecenter

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra kassereren

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Plejecenter Svanedammen m.m.

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Opfølgning på visionsmøde

Lukket punkt

4.

 Annoncefinansieret pjece

5.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorg

6.

 Orientering - Afrapportering vedrørende utilsigtet hændelser 2013

7.

 Orientering - Ansøgning om tillægsbevilling til Seniorrådet

8.

 Orientering - Analyse af demensområdet

9.

 Orientering - Brandsyn på plejecentre i 2013

10.

 Orientering - Brugertidsprocenten (BTP)

11.

 Orientering - Handleplan for den ældre medicinske borger

12.

 Ledelsesinformation pr. april 2014

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra kassereren

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning - Tårnparken

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Kørselsordning på Ældreområdet

4.

 Høring - Hjertestarter

5.

 Høring - Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

6.

 Orientering - Aktivitetspulje på plejecentre

7.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorgsafdelingen

8.

 Orientering - Høringssvar - Udmøntning af midler til sundhed

9.

 Orientering - Ældrerådet ændre navn

10.

 Orientering - Projekt Stuegang på plejecenter

11.

 Orientering - Uanmeldt fagligt tilsyn på plejecentre 2013

12.

 Orientering - Embedslægens tilsyn på plejecentre 2013

13.

 Orientering - Status for Straksservice for hjælpemidler

14.

 Orientering - Kostråd

15.

 Orientering - Navneændring på Pleje- og Omsorgsafdelingens hjemmeside

16.

 Ældrerådet - Kommunikation

17.

 Invitation - Eden Alternativ Temadag juni 2014

18.

 Sag til pressen

19.

 Meddelelser fra formanden

20.

 Meddelelser fra kassereren

21.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

22.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Rundvisning på Rehabiliteringscenter

3.

 Orientering - Regnskabsresultat på ældreområdet i 2013

4.

 Invitation - Regionsældreråd

5.

 Orientering - Ældrepuljen 2014

6.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorgsafdelingen

7.

 Orientering - Ombytning af ydelse i hjemmeplejen

8.

 Orientering - Indberettede magtanvendelser i Pleje og Omsorgsafdelingen 2013

9.

 Orientering - Digital Postkasse

10.

 Orientering - Proces for navneændring

Lukket punkt

11.

 Orientering - Borgerforløb

12.

 Orientering - Fotografering af rådsmedlemmerne

13.

 Ældrerådet - Kommunikation

14.

 Ledelsesinformation 2014 - Ældrerådet

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra kassereren

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

18.

 Sag til pressen

19.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Rettelse - Referat 12. februar 2014 - punkt 7.

3.

 Indkaldelse - Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

4.

 Invitation - Debat om ældre i Europa

5.

 DANSKE ÆLDRERÅDS Hæderspris 2014

6.

 Orientering - Senior Info

7.

 Ældrerådet - Kommunikation

8.

 Sag til pressen

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Meddelelser fra kassereren

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Besøg af Carsten Kudsk

3.

 Besøg af Jannie Rasmussen, frivillighedskoordinator

4.

 Godkendelse af forretningsorden og vedtægter

5.

 Introduktionsplan for Ældrerådet

6.

 Kontaktperson/besøgsven

7.

 Valg af medlemmer til Kostrådet

8.

 Ældrerådets bank

9.

 Synliggørelse af Ældrerådet

10.

 Høring på analyse af Madservice

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra kassereren

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

14.

 Eventuelt

Lukket punkt

15.

 Valgmateriale om kandidater til Ældrerådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring - Ansøgning til "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring - Udmøntning af midler fra budgetforliget 2014

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

2.

 Valg af næstformand

3.

 Valg af kasserer

4.

 Godkendelse af forretningsorden

5.

 Forslag - Mødeplan for Ældrerådet i 2014

6.

 Orientering - Senior Info

7.

 Orientering - Konferencerapport fra Vingsted 2013

8.

 Ønsker til emner 2014

9.

 Invitation - Temadage i 2014 i DANSKE ÆLDRERÅD

10.

 Fotografering

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

    Til top