Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2014 - 30/06/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5

  April

2/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Plejecenter Svanedammen m.m.

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Opfølgning på visionsmøde

Lukket punkt

4.

 Annoncefinansieret pjece

5.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorg

6.

 Orientering - Afrapportering vedrørende utilsigtet hændelser 2013

7.

 Orientering - Ansøgning om tillægsbevilling til Seniorrådet

8.

 Orientering - Analyse af demensområdet

9.

 Orientering - Brandsyn på plejecentre i 2013

10.

 Orientering - Brugertidsprocenten (BTP)

11.

 Orientering - Handleplan for den ældre medicinske borger

12.

 Ledelsesinformation pr. april 2014

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra kassereren

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning - Tårnparken

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Kørselsordning på Ældreområdet

4.

 Høring - Hjertestarter

5.

 Høring - Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

6.

 Orientering - Aktivitetspulje på plejecentre

7.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorgsafdelingen

8.

 Orientering - Høringssvar - Udmøntning af midler til sundhed

9.

 Orientering - Ældrerådet ændre navn

10.

 Orientering - Projekt Stuegang på plejecenter

11.

 Orientering - Uanmeldt fagligt tilsyn på plejecentre 2013

12.

 Orientering - Embedslægens tilsyn på plejecentre 2013

13.

 Orientering - Status for Straksservice for hjælpemidler

14.

 Orientering - Kostråd

15.

 Orientering - Navneændring på Pleje- og Omsorgsafdelingens hjemmeside

16.

 Ældrerådet - Kommunikation

17.

 Invitation - Eden Alternativ Temadag juni 2014

18.

 Sag til pressen

19.

 Meddelelser fra formanden

20.

 Meddelelser fra kassereren

21.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

22.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Rundvisning på Rehabiliteringscenter

3.

 Orientering - Regnskabsresultat på ældreområdet i 2013

4.

 Invitation - Regionsældreråd

5.

 Orientering - Ældrepuljen 2014

6.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og Omsorgsafdelingen

7.

 Orientering - Ombytning af ydelse i hjemmeplejen

8.

 Orientering - Indberettede magtanvendelser i Pleje og Omsorgsafdelingen 2013

9.

 Orientering - Digital Postkasse

10.

 Orientering - Proces for navneændring

Lukket punkt

11.

 Orientering - Borgerforløb

12.

 Orientering - Fotografering af rådsmedlemmerne

13.

 Ældrerådet - Kommunikation

14.

 Ledelsesinformation 2014 - Ældrerådet

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra kassereren

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

18.

 Sag til pressen

19.

 Eventuelt

    Til top