Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status om lovændring på hjemmehjælpsområdet

3.

 Ensomhed - Nedsættelse af følgegruppe

4.

 Seniorråd - IPads

5.

 Nyt fra udvalg

6.

 Sag til pressen

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Meddelelser fra kassereren

9.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

10.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Forslag til mødeplan for Seniorrådet 2015

3.

 Tilknytning af en kontaktperson/besøgsven til plejecentre

4.

 Orientering og udvælgelse af repræsentant - Uddeling af Frivilligprisen 2014

5.

 Orientering - Udmøntning af §79-tilskud i 2015

6.

 Orientering - Revideret ansøgning til ældrepuljen 2014

7.

 Nyt fra udvalg

8.

 Sag til pressen

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Meddelelser fra kassereren

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dagens plan

3.

 Tilknytning af en kontaktperson/besøgsven til plejecentre

4.

 Opfølgning - Forløb for praktik i Pleje- og Omsorgsafdelingen

5.

 Orientering - Udskrivelser fra sygehus - Uhensigsmæssige forløb pga. annullerede udskirvelser

6.

 Orientering - Ledelsesinformation pr. august 2014

7.

 Orientering - Vejledende retningslinjer for bevilling af nødkald

8.

 Orientering - To nye velfærdsteknologiske projekter

9.

 Orientering - Status på Ældrepuljen

10.

 Orientering - Tildelinger af puljemidler fra Ældrepuljen

11.

 Orientering - Ny politisk aftale om hjemmehjælp

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra kassereren

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

    Til top