Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 4/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 10/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Status på rehabiliteringsforløb

3.

 Aftale om finansloven 2016 - ældreområdet

4.

 Udmøntning af Ældrepuljen 2016

5.

 Studietur til Holland

6.

 Uddeling af Frivilligprisen 2015

7.

 Træffetid for Seniorrådet

8.

 Orientering om nyt velfærdsteknologisk pilotprojekt - Dignio

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra kassereren

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

14.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Forslag til mødeplan for Seniorrådet 2016

3.

 Høring - Udmøntning af Ældrepuljen 2016

4.

 Orientering - Ansøgning om tillægsbevilling 2016

5.

 Orientering - Ændret plejecenterstruktur 2015-17 - Visitation til og handleplaner for Tårnparken og Egeparken

6.

 Orientering - Status på klippekortmodellen: Øget kvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

7.

 Orientering - Studietur til Holland

8.

 Orientering - Kvalitetsstandarder for plejebolig og ældrebolig

9.

 Orinetering - Udmøntning af tilskud i 2016 efter Servicelovens §79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

10.

 Nyt fra udvalg

11.

 Sag til pressen

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelelser fra kassereren

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

15.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Seniorrådet - budget 2016

3.

 Orientering - Seniorrådets Visionsmøde 8. september 2015

4.

 Orientering - Byen for livet - Demenslandsby i Odense Kommune

5.

 Orientering - Artikel om Madservice

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra formanden

9.

 Meddelelser fra kassereren

10.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

11.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2016

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2016

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen

2.

 Information - Kampagne for digital kommunikation

3.

 Orientering - Genansøgning til Ældrepuljen 2015

4.

 Ældrepulje - Fordeling af Aktivitetspuljen

5.

 Effekten af §83a rehabiliteringsforløb i Nyborg Kommune

6.

 Status på midler vedrørende Servicelovens §79 - aktiverende og forebyggende aktiviteter og Seniorrådet

7.

 Medfinansiering af sundhedsydelser

8.

 Statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi 2015

9.

 Velfærdsteknologi - Evaluering af intelligente bleer

10.

 Orientering - Opfølgning på udskrivelser fra sygehus - OUH

11.

 Orientering - Opsætning af hjertestarter i Nyborg Kommune

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra kassereren

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Høring - Demensstrategi 2016-2020

3.

 Temamøde - Når to bliver til en

4.

 Ledelsesinformation pr. juni 2015

5.

 Orientering - Opsamling på idéer fra effektiviserings- og budgetproces i Pleje- og Omsorgsafdelingen

6.

 Orientering - Projekt til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

7.

 Orientering - Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

8.

 Orientering - Slutrapport - Projekt InMente

9.

 Orientering - Sundhedsudgifter forbundet med forskellige borgerforløb

10.

 Orientering - Årlig brugerundersøgelse på Madservice

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra kassereren

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Vestervold

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring - Kvalitetsstandard til klippekort ekstra hjemmehjælp

4.

 Kampagne for digital kommunikation

5.

 Slutrapport - Projekt InMente

6.

 Orientering - Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

7.

 Orientering - Indsats- og ydelseskatalog for hjemmeplejen 2015

8.

 Orientering - Brandsyn på Plejecentre i 2014

9.

 Orientering - Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger

10.

 Orientering - Kontrakt 2016 - Center for kommunikation og Velfærdsteknologi

11.

 Orientering - Sundhedsberedskabsplan 2014 - 2017

12.

 Orientering - Status på udskrivelser fra sygehus - OUH og Svendborg Kommune

13.

 Orientering - Studietur vedr. udlicitering

14.

 Nyt fra udvalg

15.

 Sag til pressen

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra kassereren

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

19.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Sikring af, at Seniorrådet høres i sager om ældres levevilkår

3.

 Studietur om velfærdsteknologi 2015

4.

 Orientering - Status på lovændring §83a

5.

 Orientering - Velfærdsteknologi - Pilotprojekt Swash

6.

 Orientering - Uanmeldt fagligt tilsyn på plejecentre 2014

7.

 Orientering - Embedslægens tilsyn på plejecentre 2014

8.

 Orientering - Patientombuddet årsberetning 2014

9.

 Orientering - Status Varmtvandstræning

10.

 Orientering - Kvalitetsstandard for levering af sygepleje i sygeplejeklinik

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra kassereren

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Høring - Kollektiv trafik - Køreplan 2015/16 - FynBus

3.

 Orientering - Afrapportering vedr. utilsigtet hændelser 2014

4.

 Orientering - Evaluering af Projekt Online Genoptræning og Tryghedsopkald

5.

 Orientering - Indberettede magtanvendelser i Pleje- og Omsorgsafdelingen i 2014

6.

 Orientering - Ledelsesinformation pr. januar 2015

7.

 Orientering - Opfølgning på midlerne fra Ældrepuljen 2014

8.

 Orientering - Status på Projekt Stuegang på plejecenter

9.

 Orientering - Udlån af hjælpemidler til midlertidigt brug

10.

 Orientering - Velfærdsteknologi - Tiltag for bedre brug af hjælpemidler

11.

 Orientering - Informationsmøde om kollektiv trafik i Nyborg

12.

 Orientering - Projekt vedr. digital kronikerløsning LIVA

13.

 Nyt fra udvalg

14.

 Sag til pressen

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra kassereren

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

18.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Seniorrådets rapport for 2014

3.

 Indkaldelse - Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

4.

 Orientering - Klippekort til hjemmehjælp

5.

 Sag til pressen

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Meddelelser fra kassereren

9.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

10.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Evaluering - Seniorrådets arbejde i 2014

3.

 Høring - Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og aflastning 2015

4.

 Velfærdsteknologisk studietur for Seniorrådet 2015

5.

 Invitation - Temadage i 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

6.

 Indkaldelse - Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD - Valgkreds 5

7.

 Orientering - Konferencerapport fra Vingsted 2014

8.

 Orientering - Seniorrådets regnskab

9.

 Orientering - Nyborg Kommune-modellen

10.

 Orientering - Handleplan for implementering af vasketoiletter 2015

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra kassereren

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg til bestyrelsen i 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

3.

 Folkemøde 2015

Lukket punkt

4.

 Folkebevægelsen imod ensomhed

5.

 Samlet opgørelse over opkald til borgere vedr. ekstra rengøring og tid til omsorg

6.

 Ledelsesinformation pr. oktober 2014

7.

 Nyt fra udvalg

8.

 Sag til pressen

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Meddelelser fra kassereren

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

    Til top