Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 2/11 12/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 10/8 3/8

  Jun - Maj - Apr

1/6 4/5 13/4 6/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 3/2 6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Seniorrådets forretningsorden og vedtægter

5.

 Drøftelse af udvalg og arbejdsgrupper

6.

 Uddeling af Frivilligprisen 2016

7.

 Opfølgning på budgetaftalen 2017

8.

 Nattevagter på plejecentre

9.

 Status på fritagelse fra Digital Post

10.

 Nyt fra udvalg

11.

 Sag til pressen

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

14.

 Status på budget

15.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af fungerende næstformand

3.

 Forslag til mødeplan for Seniorrådet 2017

4.

 Høring af udkast til Handicappolitik 2016-2020

5.

 Ældrepuljen - Status i 2015, 2016 og fordeling af midler

6.

 Status på Klippekortordningen - Øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

7.

 Sundheds- og Omsorgsafdelingen - Hvor skal vi hen?

8.

 Nyt fra udvalg

9.

 Sag til pressen

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Besøg fra Gitte Minor Pedersen, aktivitets- og frivillighedsleder

3.

 Høring af udkast til Pårørendepolitik 2016-2020

4.

 Høring af udkast til Handicappolitik 2016-2020

5.

 Fasttilknyttet læger på plejecentre

6.

 Ny tilsynsmodel på plejecentre

7.

 Fornyelse af kontrakt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

8.

 Nyt fra udvalg

9.

 Sag til pressen

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

12.

 Status på budget

13.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

3.

 Seniorrådet - budgetønsker 2017

4.

 Plejecenterstruktur i Nyborg by

5.

 Ledelsesinformation pr. juni 2016

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Status på budget

11.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Tandhygiejne - Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv

3.

 Den palliative indsats i Pleje- og Omsorgsafdelingen

4.

 Varmtvandstræning

5.

 Seniorrådets forretningsorden og vedtægter

6.

 Studietur til Friplejehjemmet Lillebælt

7.

 Projekt: Effekten af §83a rehabiliteringsforløb

8.

 Status på velfærdsteknologi - Vasketoiletter

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Tandhygiejne - Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv

3.

 Den palliative indsats i Pleje- og Omsorgsafdelingen

4.

 Varmtvandstræning

5.

 Valg til Seniorrådet - valg af suppleanter og valgmetode

6.

 Studietur til Friplejehjemmet Lillebælt

7.

 Projekt: Effekten af §83a rehabiliteringsforløb

8.

 Status på velfærdsteknologi - Vasketoiletter

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkommen til nyt Seniorrådsmedlem

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høringsudkast til Værdighedspolitikken 2016-18

4.

 Ledelsesinformation pr. marts 2016

5.

 Utilsigtet hændelser - årsopgørelse 2015

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra formanden

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

11.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Retningslinjer og vedtægter for Seniorrådet

3.

 Strategi for forebyggende hjemmebesøg

4.

 Orientering om trænings- og sundhedstilbud i Nyborg Kommune

5.

 Sundhedspolitik 2016-2020

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra formanden

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

11.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkommen til nyt Seniorrådsmedlem

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Opfølgning på fællesmøde med Ældreudvalget vedr. værdighedspolitikken

4.

 Proces for pårørendepolitik

5.

 Invitation til konferencen - Pårørende i dag og i fremtiden

6.

 Revidering af forretningsorden

7.

 Embedslægens tilsyn på plejecentre 2015

8.

 Evaluering af projekt vedr. varmtvandstræning

9.

 Indslag i TV2-nyhederne - Tynde ældre er i farezonen: Bliver indlagt igen og igen og igen

10.

 FNs internationale Ældredag

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

16.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkommen til nyt Seniorrådsmedlem

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Embedslægens tilsyn på plejecentre 2015

4.

 Proces for pårørendepolitik

5.

 Invitation til konferencen - Pårørende i dag og i fremtiden

6.

 Revidering af forretningsorden

7.

 Evaluering af projekt vedr. varmtvandstræning

8.

 Indslag i TV2-nyhederne - Tynde ældre er i farezonen: Bliver indlagt igen og igen og igen

9.

 FNs internationale Ældredag

10.

 Nyt fra udvalg

11.

 Sag til pressen

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

15.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Idékatalog vedr. Værdighedspolitik

3.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

4.

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference

5.

 Nyt fra udvalg

6.

 Sag til pressen

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Status på budget

9.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

10.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Hjemme- og Sygeplejen

3.

 Ledelsesinformation pr. november 2015

4.

 Undersøgelse af nødkald

5.

 Vejledende retningslinjer for nødkald

6.

 Ældrepuljens indsatser 2016

7.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

8.

 Repræsentanter til arbejdsgruppe - Plejecenterstruktur

9.

 Borgermøde - Nyborg Kommunes værdighedspolitik

10.

 Projekt Stuegang på plejecenter

11.

 Høring: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Status på budget

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

17.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Tilsyn på plejecentre 2015

3.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2015

4.

 Træffetid for Seniorrådet

5.

 Studietur til Holland

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra formanden

9.

 Meddelelser fra kassereren

10.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

11.

 Eventuelt

    Til top