Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2016 - 30/09/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

7/9

  August

10/8 3/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

3.

 Seniorrådet - budgetønsker 2017

4.

 Plejecenterstruktur i Nyborg by

5.

 Ledelsesinformation pr. juni 2016

6.

 Nyt fra udvalg

7.

 Sag til pressen

8.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Status på budget

11.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Tandhygiejne - Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv

3.

 Den palliative indsats i Pleje- og Omsorgsafdelingen

4.

 Varmtvandstræning

5.

 Seniorrådets forretningsorden og vedtægter

6.

 Studietur til Friplejehjemmet Lillebælt

7.

 Projekt: Effekten af §83a rehabiliteringsforløb

8.

 Status på velfærdsteknologi - Vasketoiletter

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Tandhygiejne - Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv

3.

 Den palliative indsats i Pleje- og Omsorgsafdelingen

4.

 Varmtvandstræning

5.

 Valg til Seniorrådet - valg af suppleanter og valgmetode

6.

 Studietur til Friplejehjemmet Lillebælt

7.

 Projekt: Effekten af §83a rehabiliteringsforløb

8.

 Status på velfærdsteknologi - Vasketoiletter

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

    Til top