Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 8/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 8/9 6/9 9/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 10/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 8/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse med Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef

3.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

4.

 Undersøgelse af normering på danske plejecentre

5.

 Ledelsesinformation 3. kvartal 2017

6.

 Uddeling af Frivilligprisen 2017

7.

 Udmøntning af tilskud efter § 79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

8.

 Nyt fra udvalg

9.

 Sag til pressen

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

12.

 Status på budget

13.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse med Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef

3.

 Opfølgning på konference vedr. ensomhed v. frivillighedskonsulent Jannie N. Rasmussen

4.

 Udkast til revideret integrationsstrategi

5.

 Tilsynsrapport for hjemme- og sygeplejen

6.

 Afgørelse ifm. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Distrikt Rosengård i Ørbæk

7.

 Udkast til sundhedsberedskabsplan

8.

 Status på udmøtning af værdighedspuljen

9.

 Forløb vedr. "Mennesker først" på bacheloruddannelsen i medcin på SDU

10.

 Elderlearn - lær dansk

11.

 Digital Post

12.

 KORA projekt

13.

 Nyt fra udvalg

14.

 Sag til pressen

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Status på budget

18.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse med Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef

3.

 National brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

4.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Frigivelse af anlægsmidler ifm. brandsikringsanlæg på plejecenter

6.

 Status på aftale vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre

7.

 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Rehabiliteringscentret

8.

 Private leverandører på ældreområdet i Nyborg Kommune

9.

 Levnedsmiddelkontrol i Madhuset

10.

 Livretter hele livet

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2017

13.

 Seniorråd - Ipad

14.

 Sag til pressen

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Status på budget

18.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring - Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring - Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Rundvisning på Plejecenter Tårnparken

3.

 Drøftelse med Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef

4.

 Orientering vedr. Seniorrådsvalget 2017

5.

 Analyse af sygeplejenormering på plejecentre

6.

 Danmark spiser sammen 2018

7.

 Uanmeldte tilsyn på plejecentre 2017

8.

 Organisering af arbejdsgange vedr. utilsigtede hændelser

9.

 Arbejdstilsyn 2017 - Plejecenter Egeparken

10.

 Puljeansøgning: Praksisnært kompetenceløft i kommuner

11.

 Puljeansøgning: Livshistorier i demensplejen

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Status på budget

17.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse med Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef

3.

 Høring: Strategier for Sund Ungdom og Arbejdsrettet rehablitering

4.

 Besøg af Betina Gadgaard Carstensen, leder af produktionskøkkenerne

5.

 Besøg af Matilde Louise Svanegaard, Leder af Frivilligcenter Nyborg

6.

 Status på Seniorrådsvalget 2017

7.

 Nedsættelse af valgbestyrelse til Seniorrådsvalget 2017

8.

 FNs Ældredag

9.

 Strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo

10.

 Flere pladser i demensklubben Vestervold

11.

 Helbredstillæg til briller

12.

 Nyt fra udvalg

13.

 Sag til pressen

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Status på budget

17.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse med Mette

3.

 Besøg af Karina Rasmussen, sundhedskonsulent

4.

 Ledelsesinformation pr. marts 2017

5.

 Ansøgning til pulje for bedre mad til ældre i eget hjem

6.

 Pilotprojekt FRISK - forbedret sundhed og arbejdsmiljø

7.

 Evaluering af Frivillighedspolitikken 2013-16

8.

 Seniorrådsvalget 2017 og evaluering af borgermøder

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering fra Nyborg Kommunes formand for Ligestillingsudvalget

3.

 Høring: Evaluering af projekt varmtvandstræning

4.

 Udmøntning af mindreforbrug på Værdighedspuljen

5.

 Udmøntning af kompetenceudviklingmidler fra Værdighedspuljen

6.

 Udmøntning af mindreforbrug fra Ældrepuljen 2016

7.

 Ansøgning "Stjernestunder i køkkenet"

8.

 Tidsregistrering og dokumentation i hjemmeplejen

9.

 Risikobaserede tilsyn i hjemme- og sygeplejen

10.

 Ledelsesinformation for 2016

11.

 Etablering af akutfunktion i sygeplejen

12.

 Forslag til åbent aktivcenter i Egeparken

13.

 Seniorrådsvalget 2017

14.

 Deltagelse i markeder

15.

 Nyt fra udvalg

16.

 Sag til pressen

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Borgerrådgivers orientering om arbejdet som borgerrådgiver

3.

 Høring: Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning

4.

 Kerneopgave og de fire værdier i Sundheds- og Omsorgsafdelingen med høringssvar

5.

 Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere

6.

 Sundhedsbutik

7.

 Status på implementering af Pårørendepolitik

8.

 Nyt udbud på Vindinge Landsbycenter

9.

 Projekt Måltidsvenner

10.

 Lokalrådgivning ved Kræftens Bekæmpelse

11.

 Nyt fra udvalg

12.

 Sag til pressen

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Status på budget

16.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Rundvisning i Distrikt Svanedam og drøftelse om dokumentation i hjemmeplejen

3.

 2017: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger

4.

 Eden-metoden på plejecentre

5.

 Tilsagn til projekt - Svanedammen - Fra traditionel institution til seniorhjem med stjernestunder

6.

 Evaluering af projekt Elektronisk pilleæske

7.

 Nyt fra udvalg

8.

 Sag til pressen

9.

 Meddelelser fra formanden

10.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

11.

 Status på budget

12.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kerneopgave, værdier og tilfredshedsundersøgelse i Sundheds. og Omsorgsafdelingen

3.

 Den nationale demenshandlingsplan 2025 og økonomisk aftale

4.

 Tilsagn til ansøgning fra Seniorrådet

5.

 Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune og godkendelse af valgform

6.

 Drøftelse om friplejecenter

7.

 Drøftelse med Mette

8.

 Nyt fra udvalg

9.

 Sag til pressen

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

12.

 Status på budget

13.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Finansloven 2017 - Sundheds- og ældreområdet

3.

 Satspuljeaftale 2017 til sundheds- og ældreområdet

4.

 Status på Værdighedspuljen

5.

 Kommissorium for strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo

6.

 Køb af transportstole

7.

 Aftale om blodtagning i eget hjem

8.

 Samarbejdsaftale om respirationsbehandling i borgeres eget hjem

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

    Til top