Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 8/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 7/2 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 7. november

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Fælles Myndighedsafdeling

4.

 Udmøntning af tilskud efter §79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

5.

 Ledelsesinformation 3. kvartal 2018

6.

 Status på klippekort i hjemmeplejen og på plejecentre

7.

 Aftale om satspulje på ældreområdet 2019-2022

8.

 Orientering om Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

9.

 Oplæg om rekruttering v. Jakob Slot Schmidt

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 3. oktober

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Værdighedspolitik - SAMMEN om det gode ældreliv

4.

 Omdannelse af Rehabiliteringscenter Jernbanebo til Sundhedscenter

5.

 Status på implementering af EDEN på plejecentre

6.

 Fotografering til Seniorblad

7.

 Udpegning af repræsentant til udvælgelseskomite til Frivilligprisen 2018

8.

 Udpegning af deltagere til arbejdsgruppe vedr. rekrutteringsstrategi på SOSU-området

9.

 Brandsikring på plejecentre 2018

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Forslag til mødeplan 2019

15.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 5. september

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Besøg i Madhuset

4.

 Organisationsændring i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Orientering om politisk aftale om budget 2019

6.

 Stigning i antal brugere af varmtvandstræning

7.

 Tårnparken som demenscenter

8.

 Status på lukning af Plejecenter Tårnparken

9.

 Venteliste til demensklubben

10.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

11.

 Udpegning af repræsentant til demensgruppe

12.

 Udpegning af deltagere til workshop om "Rekruttering på SOSU-området"

13.

 Fremtidens plejecenterstruktur

14.

 Mad- og måltidsindsats på plejecentre

15.

 Status på budget

16.

 Status på arbejdsgrupper

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Deltagelse i Vingstedkonferencen

20.

 Opsætning af dagsordenssystem og nyhedsbreve

21.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 8. august

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Introduktion til sygeplejen ved Birgitte Toft

4.

 Præsentation til pårørendekonsulent ved Anne-Sofie Krogh Clausen

5.

 Høring: Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022

6.

 Demensstrategi 2018-2021 med høringssvar

7.

 Tilsagn til projekt for yngre demensramte

8.

 Tilsynsrapport på Rehabiliteringscenter 2018

9.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

10.

 Plejecenterstruktur i Nyborg Kommune

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning på Rehabiliteringscentret

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 6. juni

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

5.

 Budgetopfølgning august 2018

6.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

7.

 Status fra arbejdsgrupper

8.

 Høring af Fynbus Trafikplan 2018-2021

9.

 Synlighed for Seniorrådet

10.

 Ansøgning "Flere i fællesskab"

11.

 Ansøgning "Udvikling af Nyborgmodel for rehabilitering"

12.

 Ansøgning "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"

13.

 Ansøgning "Styrkelse af livskvalitet blandt ældre på plejehjem"

14.

 Ansøgning "Ernæring til livet - et projekt om opsporing, tværfaglighed og ønskekost"

15.

 Værdighedspuljen 2019

16.

 Etablering af træningsredskaber ved rehabiliteringscentret

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Evt.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indtroduktion til og rundvisning på Rosengården

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 2. maj

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Nyt fra formanden

5.

 Rekonstituering af Seniorrådet

6.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

7.

 Budgetopfølgning juni 2018

8.

 Årsmøde for fynske Ældreråd/Seniorråd

9.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

10.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

11.

 Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen

12.

 Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens

13.

 Projekt Fra social isolation til fællesskab i samarbejde med UCL

14.

 Høring af FynBus Trafikplan 2018-2021

15.

 LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Evt.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 4. april

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Budgetopfølgning maj 2018

4.

 Håndbog for seniorer

5.

 Arbejdsgruppe for plejecenterstruktur i Nyborg Kommune

6.

 FN's Internationale Ældredag

7.

 Introduktion til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

8.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2017

9.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

10.

 Udmøntning af mindreforbrug på Værdighedspuljen

11.

 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

14.

 Evt.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning på Plejecenter Egevang

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 7. marts

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Budgetopfølgning april 2018

5.

 Høringssvar til Frivillighedspolitikken

6.

 Seniorrådets forretningsorden

7.

 Arbejdsgrupen for demens

8.

 Håndbog for seniorer 2018

9.

 Frigivelse af midler til nødkald på Vindinge Plejecenter

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

12.

 Evt.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde den 7. februar

2.

 Formandens kommentarer til Kirsten Press

3.

 Kontakt til pressen

4.

 Godkendelse af dagsorden

5.

 Budgetopfølgning marts 2018

6.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

7.

 Aktiviteter på seniorrådsmøder i 2018

8.

 Håndbog for seniorer i Nyborg Kommune

9.

 Introduktion til frivillighedsområdet

10.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

11.

 Nyborg Kommunes Friluftsstrategi

12.

 Ledelsesinformation 2017

13.

 Nedsættelse af arbejdsgruppe til strategi for demens

14.

 Finanslov 2018 - sundhed og ældre

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Evt.

18.

 Fotografering af Seniorrådet

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 10. januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Seniorrådets forretningsorden

4.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

5.

 Danske Ældreråd

6.

 Håndbog for Seniorer i Nyborg Kommune

7.

 Aktiviteter på Seniorrådsmøder i 2018

8.

 Studietur til plejecentre i øvrige kommuner

9.

 Besøg af udvalgsformænd Carsten Kudsk og Jan Reimer

10.

 Præsentation af Sundheds- og Omsorgsafdelingen

11.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

12.

 Udkast til kommissorium "Nyborg Kommune som demensvenlig kommune"

13.

 Implementering af vaskeservietter på plejecentre

14.

 Brandtilsyn på Plejecenter Egevang 2017

15.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til etablering af handicaptoilet på Plejecenter Rosengården

16.

 Seniorrådets budget 2018

17.

 Nedsættelse af diverse udvalg

18.

 Meddelelser fra formanden

19.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

20.

 Evt.

21.

 Fotografering af Seniorrådet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkomst og præsentation af Seniorrådets medlemmer

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Seniorrådets forretningsorden

5.

 Forslag til mødekalender 2018

6.

 Introduktion til brug af Ipads

7.

 Drøftelse af emner på Seniorrådsmøderne

8.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

9.

 Opfølgning på undersøgelse af normering på danske plejecentre

10.

 Godkendelse af åbent brev til Byrådet vedr. nyt plejehjem

11.

 Status på udmøntning af værdighedspuljen

12.

 Status på pulje til klippekort til plejehjemsbeboere

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

14.

 Fotografering af Seniorrådet

15.

 Evt.

    Til top