Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde den 7. februar

2.

 Formandens kommentarer til Kirsten Press

3.

 Kontakt til pressen

4.

 Godkendelse af dagsorden

5.

 Budgetopfølgning marts 2018

6.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

7.

 Aktiviteter på seniorrådsmøder i 2018

8.

 Håndbog for seniorer i Nyborg Kommune

9.

 Introduktion til frivillighedsområdet

10.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

11.

 Nyborg Kommunes Friluftsstrategi

12.

 Ledelsesinformation 2017

13.

 Nedsættelse af arbejdsgruppe til strategi for demens

14.

 Finanslov 2018 - sundhed og ældre

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Evt.

18.

 Fotografering af Seniorrådet

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 10. januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Seniorrådets forretningsorden

4.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

5.

 Danske Ældreråd

6.

 Håndbog for Seniorer i Nyborg Kommune

7.

 Aktiviteter på Seniorrådsmøder i 2018

8.

 Studietur til plejecentre i øvrige kommuner

9.

 Besøg af udvalgsformænd Carsten Kudsk og Jan Reimer

10.

 Præsentation af Sundheds- og Omsorgsafdelingen

11.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

12.

 Udkast til kommissorium "Nyborg Kommune som demensvenlig kommune"

13.

 Implementering af vaskeservietter på plejecentre

14.

 Brandtilsyn på Plejecenter Egevang 2017

15.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til etablering af handicaptoilet på Plejecenter Rosengården

16.

 Seniorrådets budget 2018

17.

 Nedsættelse af diverse udvalg

18.

 Meddelelser fra formanden

19.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

20.

 Evt.

21.

 Fotografering af Seniorrådet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkomst og præsentation af Seniorrådets medlemmer

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Seniorrådets forretningsorden

5.

 Forslag til mødekalender 2018

6.

 Introduktion til brug af Ipads

7.

 Drøftelse af emner på Seniorrådsmøderne

8.

 Evaluering af Seniorrådsvalget 2017

9.

 Opfølgning på undersøgelse af normering på danske plejecentre

10.

 Godkendelse af åbent brev til Byrådet vedr. nyt plejehjem

11.

 Status på udmøntning af værdighedspuljen

12.

 Status på pulje til klippekort til plejehjemsbeboere

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

14.

 Fotografering af Seniorrådet

15.

 Evt.

    Til top