Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indtroduktion til og rundvisning på Rosengården

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 2. maj

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Nyt fra formanden

5.

 Rekonstituering af Seniorrådet

6.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

7.

 Budgetopfølgning juni 2018

8.

 Årsmøde for fynske Ældreråd/Seniorråd

9.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

10.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

11.

 Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen

12.

 Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens

13.

 Projekt Fra social isolation til fællesskab i samarbejde med UCL

14.

 Høring af FynBus Trafikplan 2018-2021

15.

 LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Evt.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 4. april

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Budgetopfølgning maj 2018

4.

 Håndbog for seniorer

5.

 Arbejdsgruppe for plejecenterstruktur i Nyborg Kommune

6.

 FN's Internationale Ældredag

7.

 Introduktion til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

8.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2017

9.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

10.

 Udmøntning af mindreforbrug på Værdighedspuljen

11.

 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

14.

 Evt.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning på Plejecenter Egevang

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 7. marts

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Budgetopfølgning april 2018

5.

 Høringssvar til Frivillighedspolitikken

6.

 Seniorrådets forretningsorden

7.

 Arbejdsgrupen for demens

8.

 Håndbog for seniorer 2018

9.

 Frigivelse af midler til nødkald på Vindinge Plejecenter

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

12.

 Evt.

    Til top