Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

5/9

  August

8/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 8. august

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Introduktion til sygeplejen ved Birgitte Toft

4.

 Præsentation til pårørendekonsulent ved Anne-Sofie Krogh Clausen

5.

 Høring: Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022

6.

 Demensstrategi 2018-2021 med høringssvar

7.

 Tilsagn til projekt for yngre demensramte

8.

 Tilsynsrapport på Rehabiliteringscenter 2018

9.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

10.

 Plejecenterstruktur i Nyborg Kommune

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning på Rehabiliteringscentret

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 6. juni

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

5.

 Budgetopfølgning august 2018

6.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

7.

 Status fra arbejdsgrupper

8.

 Høring af Fynbus Trafikplan 2018-2021

9.

 Synlighed for Seniorrådet

10.

 Ansøgning "Flere i fællesskab"

11.

 Ansøgning "Udvikling af Nyborgmodel for rehabilitering"

12.

 Ansøgning "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"

13.

 Ansøgning "Styrkelse af livskvalitet blandt ældre på plejehjem"

14.

 Ansøgning "Ernæring til livet - et projekt om opsporing, tværfaglighed og ønskekost"

15.

 Værdighedspuljen 2019

16.

 Etablering af træningsredskaber ved rehabiliteringscentret

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Evt.

    Til top