Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12

  November

7/11

  Oktober

3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 7. november

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Fælles Myndighedsafdeling

4.

 Udmøntning af tilskud efter §79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

5.

 Ledelsesinformation 3. kvartal 2018

6.

 Status på klippekort i hjemmeplejen og på plejecentre

7.

 Aftale om satspulje på ældreområdet 2019-2022

8.

 Orientering om Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

9.

 Oplæg om rekruttering v. Jakob Slot Schmidt

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Status på budget

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 3. oktober

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Værdighedspolitik - SAMMEN om det gode ældreliv

4.

 Omdannelse af Rehabiliteringscenter Jernbanebo til Sundhedscenter

5.

 Status på implementering af EDEN på plejecentre

6.

 Fotografering til Seniorblad

7.

 Udpegning af repræsentant til udvælgelseskomite til Frivilligprisen 2018

8.

 Udpegning af deltagere til arbejdsgruppe vedr. rekrutteringsstrategi på SOSU-området

9.

 Brandsikring på plejecentre 2018

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Forslag til mødeplan 2019

15.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 5. september

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Besøg i Madhuset

4.

 Organisationsændring i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Orientering om politisk aftale om budget 2019

6.

 Stigning i antal brugere af varmtvandstræning

7.

 Tårnparken som demenscenter

8.

 Status på lukning af Plejecenter Tårnparken

9.

 Venteliste til demensklubben

10.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

11.

 Udpegning af repræsentant til demensgruppe

12.

 Udpegning af deltagere til workshop om "Rekruttering på SOSU-området"

13.

 Fremtidens plejecenterstruktur

14.

 Mad- og måltidsindsats på plejecentre

15.

 Status på budget

16.

 Status på arbejdsgrupper

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Deltagelse i Vingstedkonferencen

20.

 Opsætning af dagsordenssystem og nyhedsbreve

21.

 Eventuelt

    Til top