Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 6/11 9/10

  Sep - Aug - Jul

11/9 21/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 15/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

13/3 13/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 6. november 2019

3.

 Handleplan for implementering af BDO's anbefalinger på ældreområdet

4.

 Udmøntning af værdighedspuljen 2020 og frem

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2020

6.

 Høring vedr. sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

7.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 30. november 2019

8.

 Flytning af Straksservice

9.

 Udpegning af repræsentant til udvælgelseskomite til Frivilligprisen 2019

10.

 Evaluering af Seniorrådets arbejde i 2019

11.

 Seniorrådets vision for 2020

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. oktober 2019

3.

 Høring: Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet 2020

4.

 Høring: Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

5.

 Opfølgning på temadrøftelse om analyse på ældreområdet

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 1. oktober 2019

7.

 Orientering om statistik over Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 11. september 2019

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

4.

 Dimensionering på SOSU-området

5.

 Opfølgning på analyse af ældreområdet

6.

 Opfølgning og revidering af Værdighedspolitik 2019

7.

 Status på vikarforbrug i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

8.

 Status på sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

9.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. september 2019

10.

 Pulje: Sansestimuli til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd på ældreområdet (SST)

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Status på budget

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

15.

 Udkast til mødeplan 2020

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 21. august 2019

3.

 Høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

4.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

5.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2019

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. august 2019

7.

 Kvalitetsstandarder 2019

8.

 Tilsynrapport fra besøg i Distrikt Svanedam Øst

9.

 Status på arbejdsgrupper

10.

 Status på budget

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

14.

 Punkter til næste gang

15.

 Seniorrådet bliver demensvenner

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 12. juni

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Status på projekter

4.

 Handleplan for Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området

5.

 Tilsagn fra puljen "Sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel"

6.

 Tilsagn fra puljen "Fællesskabspulje 2.0"

7.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. juli 2019

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 15. maj

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Ændringer i Seniorrådets vedtægter

4.

 Høring: Nyt telekørselskoncept

5.

 Processen for udarbejdelse af Handicappolitikken 2020-24

6.

 Status på udmøntning af besparelse i budget 2019

7.

 Udmøntning af midler fra borgerbudget på demensområdet i 2019

8.

 Ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg

9.

 Status på ventelister til plejeboliger pr. 31. maj 2019

10.

 Ansøgning om læringsforløb om værdig ældrepleje

11.

 Puljeansøgninger til "Sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel"

12.

 Evaluering af puljeprojektet "Vores livsfortællinger"

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 10. april

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

4.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

5.

 Ansøgning til Fællesskabspulje 2.0

6.

 Ledelsesinformation - 1. kvartal 2019

7.

 Udmøntning af mindreforbrug for Værdighedspuljen 2018

8.

 Opfølgning på studietur til Svendborg Kommunes demenslandsby Bryghuset

9.

 Status på arbejdsgrupper

10.

 Status på budget

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Høringsudkast: Kerneopgaven i Nyborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Høring: Udbud på Genbrugshjælpemidler (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

15.

 Demensven-ordningen

16.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

17.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

18.

 Brev om seniorfællesskaber

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. marts

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Orientering om ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

4.

 Orientering om forebyggende hjemmebesøg v. Susanne Clausen

5.

 Orientering om sundhedsprofil for ældre borgere v. Dina Moos Riggelsen

6.

 Orientering om borgerrådgiver-funktionen v. Tina Jepsen

7.

 Seniorrådets forretningsorden og vedtægter

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. februar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området

4.

 Høringssvar: Kvalitetsstandarder 2019

5.

 Finanslov 2018: Status på bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

6.

 Uanmeldte tilsyn på plejecentre 2018

7.

 Uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen 2018

8.

 Ledelsesinformation 2018

9.

 Nødkald: Besøg af sagsbehandlende terapeut Jane Madsen

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Status på budget

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 16. januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

4.

 Borgerbudget 2019: Sammen om demens i Nyborg Kommune

5.

 Tilsagn fra TrygFonden til Smart City-projektet SammenOmDemens

6.

 Risikobaseret tilsynbesøg i Distrikt Egeparken og Egevang

7.

 Ny plejehjemsoversigt

8.

 Kampagne om rapportering af utilsigtede hændelser

9.

 Borgerinddragelse

10.

 Arrangementer i Danske Ældreråd foråret 2019

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Status på budget

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Vindinge Landsbycenter

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 5. december 2018

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Handleplan for demensområdet i 2019

5.

 Værdighedspolitik 2019-2021 med høringssvar

6.

 Høring: Nyborgs bymidte

7.

 Høring: Sundhedsaftalen 2019-2023 i Syddanmark

8.

 Finanslov 2018: Status på bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

9.

 Finanslovsaftale 2019

10.

 Ny procedure for tilskud til frivilligt socialt arbejde

11.

 Arrangementer og udflugter i 2019

12.

 Valg til Danske Ældreråd

13.

 Status på budget

14.

 Status på arbejdsgrupper

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

    Til top