Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

13/3

  Februar

13/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. februar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området

4.

 Høringssvar: Kvalitetsstandarder 2019

5.

 Finanslov 2018: Status på bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

6.

 Uanmeldte tilsyn på plejecentre 2018

7.

 Uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen 2018

8.

 Ledelsesinformation 2018

9.

 Nødkald: Besøg af sagsbehandlende terapeut Jane Madsen

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Status på budget

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 16. januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

4.

 Borgerbudget 2019: Sammen om demens i Nyborg Kommune

5.

 Tilsagn fra TrygFonden til Smart City-projektet SammenOmDemens

6.

 Risikobaseret tilsynbesøg i Distrikt Egeparken og Egevang

7.

 Ny plejehjemsoversigt

8.

 Kampagne om rapportering af utilsigtede hændelser

9.

 Borgerinddragelse

10.

 Arrangementer i Danske Ældreråd foråret 2019

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Status på budget

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Vindinge Landsbycenter

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 5. december 2018

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Handleplan for demensområdet i 2019

5.

 Værdighedspolitik 2019-2021 med høringssvar

6.

 Høring: Nyborgs bymidte

7.

 Høring: Sundhedsaftalen 2019-2023 i Syddanmark

8.

 Finanslov 2018: Status på bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

9.

 Finanslovsaftale 2019

10.

 Ny procedure for tilskud til frivilligt socialt arbejde

11.

 Arrangementer og udflugter i 2019

12.

 Valg til Danske Ældreråd

13.

 Status på budget

14.

 Status på arbejdsgrupper

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

    Til top