Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

15/5

  April

10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 15. maj

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Ændringer i Seniorrådets vedtægter

4.

 Høring: Nyt telekørselskoncept

5.

 Processen for udarbejdelse af Handicappolitikken 2020-24

6.

 Status på udmøntning af besparelse i budget 2019

7.

 Udmøntning af midler fra borgerbudget på demensområdet i 2019

8.

 Ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg

9.

 Status på ventelister til plejeboliger pr. 31. maj 2019

10.

 Ansøgning om læringsforløb om værdig ældrepleje

11.

 Puljeansøgninger til "Sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel"

12.

 Evaluering af puljeprojektet "Vores livsfortællinger"

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 10. april

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

4.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

5.

 Ansøgning til Fællesskabspulje 2.0

6.

 Ledelsesinformation - 1. kvartal 2019

7.

 Udmøntning af mindreforbrug for Værdighedspuljen 2018

8.

 Opfølgning på studietur til Svendborg Kommunes demenslandsby Bryghuset

9.

 Status på arbejdsgrupper

10.

 Status på budget

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Høringsudkast: Kerneopgaven i Nyborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Høring: Udbud på Genbrugshjælpemidler (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

15.

 Demensven-ordningen

16.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

17.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

18.

 Brev om seniorfællesskaber

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. marts

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Orientering om ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

4.

 Orientering om forebyggende hjemmebesøg v. Susanne Clausen

5.

 Orientering om sundhedsprofil for ældre borgere v. Dina Moos Riggelsen

6.

 Orientering om borgerrådgiver-funktionen v. Tina Jepsen

7.

 Seniorrådets forretningsorden og vedtægter

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

    Til top