Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

11/9

  August

21/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 21. august 2019

3.

 Høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

4.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

5.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2019

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. august 2019

7.

 Kvalitetsstandarder 2019

8.

 Tilsynrapport fra besøg i Distrikt Svanedam Øst

9.

 Status på arbejdsgrupper

10.

 Status på budget

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

14.

 Punkter til næste gang

15.

 Seniorrådet bliver demensvenner

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 12. juni

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Status på projekter

4.

 Handleplan for Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området

5.

 Tilsagn fra puljen "Sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel"

6.

 Tilsagn fra puljen "Fællesskabspulje 2.0"

7.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. juli 2019

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

    Til top