Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  November

6/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 6. november 2019

3.

 Handleplan for implementering af BDO's anbefalinger på ældreområdet

4.

 Udmøntning af værdighedspuljen 2020 og frem

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2020

6.

 Høring vedr. sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

7.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 30. november 2019

8.

 Flytning af Straksservice

9.

 Udpegning af repræsentant til udvælgelseskomite til Frivilligprisen 2019

10.

 Evaluering af Seniorrådets arbejde i 2019

11.

 Seniorrådets vision for 2020

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. oktober 2019

3.

 Høring: Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet 2020

4.

 Høring: Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

5.

 Opfølgning på temadrøftelse om analyse på ældreområdet

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 1. oktober 2019

7.

 Orientering om statistik over Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet

8.

 Status på arbejdsgrupper

9.

 Status på budget

10.

 Meddelelser fra formanden

11.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

12.

 Eventuelt

13.

 Punkter til næste gang

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 11. september 2019

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

4.

 Dimensionering på SOSU-området

5.

 Opfølgning på analyse af ældreområdet

6.

 Opfølgning og revidering af Værdighedspolitik 2019

7.

 Status på vikarforbrug i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

8.

 Status på sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

9.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. september 2019

10.

 Pulje: Sansestimuli til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd på ældreområdet (SST)

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Status på budget

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

15.

 Udkast til mødeplan 2020

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

    Til top