Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

25/11 28/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 1/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 13/5 22/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 19/2 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 28. oktober 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten og forslag til ændring af Vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune

4.

 Høring: Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

5.

 Ledelsesinformation januar-september 2020

6.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

7.

 Høring: Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

8.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

9.

 Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

10.

 Ventetid på genoptræning - september 2020

11.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober 2020

12.

 Status på budget

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. september 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Opfølgning på ledelsesinformation januar-juli

6.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 7. oktober 2020

7.

 Status på samarbejde med pårørende på ældreområdet

8.

 Fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

9.

 Magtanvendelser i 2019 inden for sundheds- ældre og socialområdet

10.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

11.

 Nyt vedr. sundhedshuset

12.

 Ventetid på genoptræning i august 2020

13.

 Orientering om tilsyn på plejecentre

14.

 Status på budget

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

18.

 Forslag til mødeplan

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. august 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

6.

 Ledelsesinformation januar-juli 2020

7.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 18. august 2020

8.

 Ventetid på genoptræning i maj, juni og juli 2020

9.

 Seniorrådsvalget 2021

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Ældreudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 August-sangen

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 24. juni 2020

4.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

5.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

6.

 Nyt vedr. sundhedshuset

7.

 Drøftelse af budgetønsker

8.

 Status på igangværende projekter

9.

 Pulje for fleksible aflastningstilbud på demensområdet

10.

 Implementering af "Værktøjskassen - støtte til et liv med demens"

11.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 31. juli 2020

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mindeord

2.

 Velkommen til nyt seniorrådsmedlem

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. maj 2020

5.

 Besøg af områdeleder Vivian Winkel Møller Balle

6.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

7.

 Nyt vedr. sundhedshuset

8.

 Drøftelse af budgetønsker

9.

 Strategi for god ledelse

10.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 25. maj 2020

11.

 Interessetilkendegivelse til projekt "Gårdkoncerter på plejehjem"

12.

 Orientering om kørselsordning ved Lone H. Larsen

13.

 Valg af næstformand

14.

 Opfølgning fra møde med Ældreudvalget 9. juni 2020

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Status på budget

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

3.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2020

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

5.

 Besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale bosteder

6.

 Høring af udkast til Nyborg Kommunes kommende ungepolitik "Ung i Nyborg"

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

9.

 Eventuelt

10.

 Punkter til næste gang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Evaluering af puljeprojektet "Kultur på hjernen"

3.

 Evaluering af puljeprojektet "Hverdag er der mest af - musik, dans og fællessang"

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 23. marts

5.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

6.

 Eventuelt

7.

 Punkter til næste gang

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. februar 2020

4.

 "Nemmere at finde vej" - skilte og vejfinding projekt i Nyborgs bymidte

5.

 Status på Sundhedshus Nyborg

6.

 Handleplan for sygefraværsstrategi på SOSU-området i 2020

7.

 Strategi for god ledelse

8.

 Behovsanalyse vedr. aktivcentre

9.

 Ledelsesinformation 2019

10.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 25. februar 2020

11.

 Ventetid genoptræning pr. januar 2020

12.

 Besøg af Birgitte Haugbøl, biblioteksleder

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 22. januar 2019

3.

 Tilsyn på plejecentre 2019

4.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2019

5.

 Handleplan mod ensomhed 2020

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. januar 2020

7.

 Status på ventetid til genoptræning 2019

8.

 Input til udmøntning af handicappolitikken 2020-2024

Lukket punkt

9.

 Høring: Udbud på levering af voksenbleer til kommuner under Fællesindkøb Fyn (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 11. december 2019

3.

 Introduktion til Myndighed

4.

 Høring: Udkast til Musikpolitik i Nyborg Kommune

5.

 Finanslovsaftale 2020 samt aftale om udmøntning af reserven

6.

 Udkast til handleplan for demensområdet i 2020

7.

 Evaluering af Praksisnært kompetenceløft i kommuner

8.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. december 2019

9.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

10.

 Finansiering af frivilliges forplejning på aktivcentre

11.

 Orientering om fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

12.

 Opfølgning på strategidag (17. januar)

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

    Til top