Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

11/3

  Februar

19/2

  Januar

22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. februar 2020

4.

 "Nemmere at finde vej" - skilte og vejfinding projekt i Nyborgs bymidte

5.

 Status på Sundhedshus Nyborg

6.

 Handleplan for sygefraværsstrategi på SOSU-området i 2020

7.

 Strategi for god ledelse

8.

 Behovsanalyse vedr. aktivcentre

9.

 Ledelsesinformation 2019

10.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 25. februar 2020

11.

 Ventetid genoptræning pr. januar 2020

12.

 Besøg af Birgitte Haugbøl, biblioteksleder

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 22. januar 2019

3.

 Tilsyn på plejecentre 2019

4.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2019

5.

 Handleplan mod ensomhed 2020

6.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. januar 2020

7.

 Status på ventetid til genoptræning 2019

8.

 Input til udmøntning af handicappolitikken 2020-2024

Lukket punkt

9.

 Høring: Udbud på levering af voksenbleer til kommuner under Fællesindkøb Fyn (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger)

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 11. december 2019

3.

 Introduktion til Myndighed

4.

 Høring: Udkast til Musikpolitik i Nyborg Kommune

5.

 Finanslovsaftale 2020 samt aftale om udmøntning af reserven

6.

 Udkast til handleplan for demensområdet i 2020

7.

 Evaluering af Praksisnært kompetenceløft i kommuner

8.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. december 2019

9.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

10.

 Finansiering af frivilliges forplejning på aktivcentre

11.

 Orientering om fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

12.

 Opfølgning på strategidag (17. januar)

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Status på budget

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

    Til top