Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6

  Maj

13/5

  April

22/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mindeord

2.

 Velkommen til nyt seniorrådsmedlem

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 13. maj 2020

5.

 Besøg af områdeleder Vivian Winkel Møller Balle

6.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

7.

 Nyt vedr. sundhedshuset

8.

 Drøftelse af budgetønsker

9.

 Strategi for god ledelse

10.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 25. maj 2020

11.

 Interessetilkendegivelse til projekt "Gårdkoncerter på plejehjem"

12.

 Orientering om kørselsordning ved Lone H. Larsen

13.

 Valg af næstformand

14.

 Opfølgning fra møde med Ældreudvalget 9. juni 2020

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Status på budget

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

3.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2020

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

5.

 Besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale bosteder

6.

 Høring af udkast til Nyborg Kommunes kommende ungepolitik "Ung i Nyborg"

7.

 Meddelelser fra formanden

8.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

9.

 Eventuelt

10.

 Punkter til næste gang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Evaluering af puljeprojektet "Kultur på hjernen"

3.

 Evaluering af puljeprojektet "Hverdag er der mest af - musik, dans og fællessang"

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 23. marts

5.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

6.

 Eventuelt

7.

 Punkter til næste gang

    Til top