Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

9/9 1/9

  August

19/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. august 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

6.

 Ledelsesinformation januar-juli 2020

7.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 18. august 2020

8.

 Ventetid på genoptræning i maj, juni og juli 2020

9.

 Seniorrådsvalget 2021

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Ældreudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 August-sangen

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 24. juni 2020

4.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

5.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

6.

 Nyt vedr. sundhedshuset

7.

 Drøftelse af budgetønsker

8.

 Status på igangværende projekter

9.

 Pulje for fleksible aflastningstilbud på demensområdet

10.

 Implementering af "Værktøjskassen - støtte til et liv med demens"

11.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 31. juli 2020

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

    Til top