Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

25/11

  Oktober

28/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 28. oktober 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten og forslag til ændring af Vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune

4.

 Høring: Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

5.

 Ledelsesinformation januar-september 2020

6.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

7.

 Høring: Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

8.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

9.

 Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

10.

 Ventetid på genoptræning - september 2020

11.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober 2020

12.

 Status på budget

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. september 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Opfølgning på ledelsesinformation januar-juli

6.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 7. oktober 2020

7.

 Status på samarbejde med pårørende på ældreområdet

8.

 Fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

9.

 Magtanvendelser i 2019 inden for sundheds- ældre og socialområdet

10.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

11.

 Nyt vedr. sundhedshuset

12.

 Ventetid på genoptræning i august 2020

13.

 Orientering om tilsyn på plejecentre

14.

 Status på budget

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

18.

 Forslag til mødeplan

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang

    Til top