Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 1/12 24/11 4/11

  Sep - Aug - Jul

8/9 31/8 18/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 19/5 21/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 10/2 20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 24. november

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Opfølgning vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger

5.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 16. november 2021

6.

 Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Distrikt Rosengård

7.

 Rekruttering og fastholdelse: Mestringsforløb for SOSU-elever

8.

 Opsamling og evaluering på Seniorrådsvalget 16. november

9.

 Status på budget

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkomst og præsentation af Seniorrådets medlemmer

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Seniorrådets vedtægter

5.

 Seniorrådets forretningsorden

6.

 Drøftelse af emner på Seniorrådsmøderne

7.

 Næste møde i Seniorrådet

8.

 Fotografering af Seniorrådet

9.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 4. november 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §18 og §79

5.

 Magtanvendelse i 2020 inden for sundheds- og ældreområdet

6.

 Fordeling af budget til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

7.

 Puljeansøgning til faste teams i ældreplejen 2021-2023

8.

 Oversigt over puljer på ældreområdet

9.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

10.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 21. oktober 2021

11.

 Udmøntning af sommer- og erhvervspakke

12.

 Henvendelse vedr. ændring af kvalitetsstandard til plejebolig

13.

 Opsamling og evaluering på Seniorrådsvalget 16. november

14.

 Status på budget

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

18.

 Eventuelt

19.

 Punkter til næste gang

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 8. september 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

5.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

6.

 Kortlægning af SOSU-området 2021

7.

 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet - indsatser på kort sigt

8.

 Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet - indsatser langt sigt

9.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

10.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

11.

 Varsling om pulje vedr. tilskud til etablering af faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen

12.

 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om afprøvning af beboerkonferencen

13.

 Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem"

14.

 Ældreboliger i Nyborg Kommune

15.

 Ventetid genoptræning, august 2021

16.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 29. september 2021

17.

 Seniorrådets julefrokost 2021

18.

 Køb af iPads

19.

 Status på budget

20.

 Status på arbejdsgrupper

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

23.

 Eventuelt

24.

 Punkter til næste møde

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 18. august 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. sundhedshuset

4.

 Høring - Udkast til anbefaling til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

5.

 Budgetønske: På borgerens præmisser

6.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2021

7.

 Opfølgning på status på hjælpemidler

8.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 19. august 2021

9.

 Orientering om aftaleudkast om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)

10.

 Besøg af Susanne Buch, souchef og områdeleder for hjemmeplejen

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetmøde mellem Seniorrådet og Ældreudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. juni 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

6.

 Validering af data vedr. bilsager

7.

 Drøftelse af budgetønsker

8.

 Ansøgning til Dallund fonden om anlæggelse af sansehave på Tårnparken

9.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 29. juni 2021

10.

 Status på ventetid til genoptræning maj 2021

11.

 Rundvisning og orientering om Vestervold og Frivilligcenter Nyborg

12.

 Nedsættelse af valgbestyrelse til Seniorrådsvalget 2021

13.

 Status på budget

14.

 Status på arbejdsgrupper

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. maj 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Høring: Rapport om Behov for plejeboliger i 2021-2033

4.

 Status på sagsbehandlingstider på hjælpemidler

5.

 Kontrakt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi vedr. mobilitetsområdet

6.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

7.

 Nyt vedr. sundhedshuset

8.

 Budgetønske: indkøb af elektronisk låsesystem

9.

 Borgermøde på ældreområdet

10.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 18. maj 2021

11.

 Høring af akutplan for Region Syddanmark 2021

12.

 Sundhed sammen hjemmefra

13.

 Status på budget

14.

 Status på arbejdsgrupper

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Eventuelt

18.

 Punkter til næste gang

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 21. april 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Udmøntning af midler til indsats med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere

6.

 Høring: Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund

7.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2021

8.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 21. april 2021

9.

 Status på ventetid på genoptræning pr. marts og april 2021

10.

 Besøg af Vivian Winkel Møller Balle

11.

 Plejehjem og ældreboliger i Nyborg Kommune

12.

 Status på budget

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 10. marts 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Forslag til borgermøde om fremtidens ældrepleje

6.

 Status på utilsigtede hændelser i 2020

7.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 22. marts 2021

8.

 Status på ventetid på genoptræning pr. februar 2021

9.

 Status på budget

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

14.

 Punkter til næste gang

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 10. februar 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Ledelsesinformation 2020

6.

 Status på handleplan vedr. BDO's anbefalinger vedr. syge- og hjemmepleje samt rehabiliteringscenter

7.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 9. februar 2021

8.

 Status på ventetid pr. januar 2021

9.

 Besøg af Bjørn Brøndum Pedersen, borgerrådgiver

Lukket punkt

10.

 Høring: Udbud på genbrugshjælpemidler (materialet er fortroligt)

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 20. januar 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Status på handleplaner for strategier i Sundhedspolitikken 2020 samt handleplan for 2021

6.

 Status på ventetid til genoptræning for 2020

7.

 Status og handleplan for frivillighedspolitikken og ensomhedsstrategien

8.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 18. januar 2021

9.

 Status på budget

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

14.

 Punkter til næste gang

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 25. november 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

6.

 Handleplan for demensområdet i 2021

7.

 Aftale om Finansloven 2021

8.

 Status på hjertestartere i Nyborg Kommune

9.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 11. december 2020

10.

 Ventetid på genoptræning i oktober 2020

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang

    Til top