Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet)

Mødeoversigt: Seniorrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11 4/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 4. november 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §18 og §79

5.

 Magtanvendelse i 2020 inden for sundheds- og ældreområdet

6.

 Fordeling af budget til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

7.

 Puljeansøgning til faste teams i ældreplejen 2021-2023

8.

 Oversigt over puljer på ældreområdet

9.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

10.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 21. oktober 2021

11.

 Udmøntning af sommer- og erhvervspakke

12.

 Henvendelse vedr. ændring af kvalitetsstandard til plejebolig

13.

 Opsamling og evaluering på Seniorrådsvalget 16. november

14.

 Status på budget

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

18.

 Eventuelt

19.

 Punkter til næste gang

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 8. september 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. Sundhedshuset

4.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

5.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

6.

 Kortlægning af SOSU-området 2021

7.

 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet - indsatser på kort sigt

8.

 Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet - indsatser langt sigt

9.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

10.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

11.

 Varsling om pulje vedr. tilskud til etablering af faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen

12.

 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om afprøvning af beboerkonferencen

13.

 Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem"

14.

 Ældreboliger i Nyborg Kommune

15.

 Ventetid genoptræning, august 2021

16.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 29. september 2021

17.

 Seniorrådets julefrokost 2021

18.

 Køb af iPads

19.

 Status på budget

20.

 Status på arbejdsgrupper

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

23.

 Eventuelt

24.

 Punkter til næste møde

    Til top