Dagsordener og referater  
Log påLog på
Du er ikke logget på

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Indkaldelse af stedfortrædere

3.

 Kompensation for covid-19 udgifter pr. september 2020

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

5.

 Ændring af vederlagsbekendtgørelsen

6.

 Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt

7.

 Forslag til vedtægt for ny uddannelsesinstitution

8.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Såderup Vandværk

9.

 Forslag til mødeplan 2021

10.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Varme A/S

11.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Renovation A/S

12.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Vand A/S

13.

 Beskæftigelsesplan 2021

14.

 Fremrykning af renoveringsprojekter i Nyborg Svømme- og Badeland

15.

 Omprioritering af midler til projekter efter Handleplan for Nyborgs bykerne

16.

 Forslag til Lokalplan nr. 319 inklusive Kommuneplantillæg nr. 27 for nyt boligområde ved Kertemindevej ved Ullerslev til offentlig høring

17.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021

18.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2021

19.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. på nybygning af 40 familieboliger på Remisegade 2, Nyborg, i AB Holmegaardens nye afdeling 47

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 DPO - Bech-Bruuns afrapportering 2020 (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Ansættelse af borgerrådgiver (personalesag)

23.

 Godkendelse af salg af storparcel på Avlsgårdsvænget, Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling)

3.

 Ændring af Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

4.

 Principgodkendelse for udarbejdelse af plangrundlag for et Sundhedshus i Nyborg ved Holmens Boulevard/Storebæltsvej - Holmegade 1, Nyborg

5.

 Forslag til Lokalplan nr. 316 og Kommuneplantillæg nr. 24 for boliger og et parkstrøg ved Banegårdsalleen i Nyborg - til offentlig høring

6.

 Vedtagelse af kommunalt indsatsplanforslag til vandområdeplanerne 2021-2027

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 297.1 samt Kommuneplantillæg nr. 8.1 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej 13 i Nyborg - efter offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 315 og Kommuneplantillæg nr. 21, Dyrehave Mølle, Dyrehavevej 84A-E, Nyborg - efter offentlig høring

9.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

10.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på opførelse af 7 familieboliger - Frisengårdsparken - Lejerbo afd. 68-1, Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2- 20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Forslag til nye visitations- og boligtildelingskriterier for Seniorbofællesskab "Færgelejet" - Toldbodgade 42, Nyborg

12.

 Autorisation som pantefoged

13.

 Meddelelser

14.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

    Til top