Dagsordener og referater  
Log påLog på
Du er ikke logget på

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

27/4 21/4 21/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Kommunalvalg 2021 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere mv.

3.

 Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

4.

 Autorisation som pantefoged

5.

 Beredskab Fyn - Budget 2022 til godkendelse

6.

 Beredskab Fyn - Vedtægtsændring til godkendelse

7.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 for bypark ved Færgevej i Nyborg

9.

 Endelig vedtagelse af revideret lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev - 'Højgårdsløkken' - efter offentlig høring

10.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - til offentlig høring

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.1 for Grønt Danmarkskort - Nyborg Kommune til endelige vedtagelse efter høring

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

14.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2021

15.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Nyborg Kommunes køb af erhvervsgrund (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Forslag fra Liste A vedrørende fortov på Bøjdenvej mellem Ravnekærlund og Bavnehøjallé (Lukket da licitationen ikke er afholdt)

Lukket punkt

19.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

    Til top