Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 25/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

16/9 26/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 27/5 30/4

  Mar - Feb - Jan

25/3 25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

2.

 Indretning af børnehavegruppe ved Klatretræet

3.

 Gebyr for byggesagsbehandling 2015

4.

 AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema A, kapitaltilførsel og garantistillelse i forbindelse med udbedring af sætningsskader og etablering af tilgængelighed i Frisengårdsvej 115 - 129, Nyborg

5.

 Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S

6.

 Takster 2015 - spildevand - drikkevand - affald / renovation - genbrugsstationer - NFS

7.

 Vandværkstakster 2015

8.

 MOTAS - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2015

9.

 Ny aftale for drift af Strandvængets park, Skaboeshusevej 108A, Nyborg

10.

 VVM-redegørelse for NC Miljø A/S, Industrivej 9, Ørbæk

11.

 Navneændring af Nyborg Lystbådehavn til Nyborg Marina

12.

 KL's Topmøde 2015

13.

 Overdragelse af Aunslevhallen til Nyborg Kommune, godkendelse af driftsaftale og vedtægter for Foreningen Aunslev Idrætscenter

14.

 Ansøgning om supplerende anlægstilskud til finansiering af kunstgræsbane i Tårup

15.

 Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om udvidelse af spinningslokale

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Leasing af biler til Pleje- og Omsorgsafdelingen 2014

Lukket punkt

18.

 Salg af Langelandsvej 22, 5800 Nyborg

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Ændring vedr. Venstres byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 26.11.2014

3.

 Udsattepolitik 2014 - 2017

4.

 Endelig vedtagelse af STRATEGI FYN

5.

 Strategisk infrastrukturplan for Fyn

6.

 Effektivisering og besparelser 2016-2018

7.

 Ændring af hyrevognstakster pr. 1. januar 2015

8.

 Pulje til landsbyfornyelse 2014 - nedrivning af bygninger på Gl. Langeskov 47, Langeskov - Korkendrupvej 50 og Søgyden 11, Ullerslev - Regissevej 3B, Frørup

9.

 Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse

10.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen, Skema A, garantistillelse og 1/5-delsordningn i forbindelse med tagrenovering m.m. på Møllerparken 1-42, Nyborg - AB Holmegaarden afd. 15

11.

 Årsregnskab 1. august 2013 - 31. juli 2014 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26 - Nyborg

12.

 Nyborg Kommunes eventuelle indtræden i ejerkredsen bag Film Fyn A/S

13.

 Folketingsvalg - valg af tilforordnede vælgere

14.

 Evaluering - Træffetider for borgmester og udvalgsformænd

15.

 Mødeplan 2015 - Byrådet

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Arealerhvervelse - Skolevej i Vindinge

Lukket punkt

18.

 Miljø- og forureningssanering af Ørbæk Rådhus, Stationsvej 15, Ørbæk

Lukket punkt

19.

 Personsag - klage over administrationen

Lukket punkt

20.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

22.

 Køb af Borgerforeningens Hus

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Anmodning om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem

2.

 Nyborg Kommunes budget 2015 (2. behandling)

3.

 Beskæftigelsesplan 2015

4.

 Alkoholbevillingsnævnets restaurationsplan 2014

5.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik & Motionscenter vedr. udbygning og renovering af gymnastiksalen på Vibeskolen ved UKI

6.

 Behandling af indsigelser og endelig stillingtagen til Lokalplan nr. 257 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

7.

 Miljøgodkendelse indeholdende VVM-tilladelse for Bionaturgas Ørbæk, Industrivej 11, Ørbæk

8.

 Pulje til landsbyfornyelse 2014 - nedrivning af bygninger på Frørup Byvej 38-42, Frørupvej 31, Frørup og Ferritslevvej 47, Ørbæk

9.

 LAG Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn

10.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2015

11.

 Ansøgning om fleksibel udlejning i alle AB Holmegaardens afdelinger

12.

 Budget 2014/2015 for Centerkollegiet Havnegade 26, Nyborg

13.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2014

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Salg af Vænget 4 i Ørbæk

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Lukket bilag - Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2014

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

3.

 Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

4.

 Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 (1. behandling)

5.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2013

6.

 Forslag til etablering af campus i Nyborg

7.

 Udmøntning af pulje til modernisering af daginstitutioner 2014 og 2015

8.

 Handicaprådets Årsberetning for 2013

9.

 Vedtagelse af forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsats i Nyborg Kommune

10.

 Forslag til Lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej

11.

 Delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtagelse af lokalplaner

12.

 Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab

13.

 Cykelpulje 2012 - Flere selvtransporterende skolebørn - Licitation

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Salg af Malmose 4, Ullerslev

Lukket punkt

16.

 Salg af Tårup Byvej 19, Frørup

Lukket punkt

17.

 Orientering - Kinasamarbejde

Lukket punkt

18.

 Orientering - Tilkendegivelse til styregruppen vedr. slotsprojektet

Lukket punkt

19.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Lukkede bilag vedr. Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Folketingsvalg - valg af valgstyrere m.m.

2.

 SAMMEN om Nyborg - strategi om borgerinddragelse med høringssvar

3.

 Styringsaftale 2015

4.

 Fælles fynsk arbejdsklausul

5.

 Anmodning fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne om optagelse af punkt om arbejdsklausuler på byrådets dagsorden

6.

 Ændringer i Styrelsesvedtægten for Nyborg Kommunale Skolevæsen

7.

 Godkendelse til at andre kommuner må foretage vielser i Nyborg Kommune

8.

 Punktet "meddelelser" på byrådets dagsorden

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Orientering - Aftale om konsulentbistand

Lukket punkt

11.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service - møder 17.6.2014

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Beretning nr. 16, afsluttende beretning for regnskab 2013 fra BDO Kommunernes Revision

3.

 Udvikling Fyn 2.0

4.

 Udvikling Fyn - Ændring af vedtægter og tillæg til ejeraftale

5.

 Resultatrevision 2013

6.

 Udpegning af LBR medlemmer 2014-2018

7.

 Rykning med skadesløsbreve, der tjener som sikkerhed for lån til betaling af ejendomsskatter, for nye afdragsfrie lån

8.

 Udlån af arealer til arrangementer

9.

 VVM-redegørelse for biogasanlæg på Industrivej 11, Ørbæk

10.

 Forslag til lokalplan nr. 257 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning, liberale erhverv og boliger på Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 256, ændret anvendelse af det tidligere bibliotek m.m. til boligformål, Odensevej 106 og Odensevej 108, Herrested, Ørbæk

12.

 Lokalplan nr. 250 for Sølyst - Færgevej 3 - Nyborg

13.

 BSB Ørbæk anmoder om godkendelse af (Skema A) på etablering af 19 almene familieboliger på Stationsvej 15/Banestien 4, Ørbæk

14.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema C) på renovering og forbedring - Andelsboligforeningen Sprotoften - Sprotoften 1 A - E og 2 - 4, Nyborg samt opførelse af kvarterhus - Sprotoften 1, Nyborg

15.

 Dobbeltrettet cykelsti mellem Frørup og Ørbæk

16.

 Værtskommune for Politisk Forum, KL's Teknik- og Miljøkonference 2015

17.

 Eventuel prisnedsættelse af grundene i Jagtenborg

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Årsregnskab for 2013 for Arkitekt af Nyborg Jørgen Madsen og hustrus legat

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Handicapråd - udskiftning af medlem

3.

 NFS A/S - Ordinær generalforsamling 28. maj 2014

4.

 Udkast til strategi for borgerinddragelse

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

6.

 Anlægsbevilling til renovering af atletikstadion, Nyborg Idræts- og Fritidscenter

7.

 Etablering af vandingsanlæg, Nyborg Idræts- og Fritidscenter

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 255 - Bjergbakken 25 og Bjergbakken 27 i Frørup

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 254 - Vindmøller ved Grimshavevej

10.

 Pulje til Landsbyfornyelse - 2015 - ansøgning om andel i puljen

11.

 Industri-/erhvervsareal i Hjulby - Vejadgang

12.

 Foroffentlighed ny lokalplan og kommuneplantillæg for Skaboeshusevej 103, Nyborg

13.

 Udviklingsstrategi 2015

14.

 Reno Fyn A/S - Referat fra Bestyrelsesmøde

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service - møder 29.4.2014

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 Salg af Reno Fyn

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag fra SF om indkøb af økologiske råvarer i de kommunale køkkener

2.

 Nyborg Kommunes årsregnskab for 2013

3.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2013 på over 2 mio. kr.

4.

 Forslag til STRATEGI FYN 2014-2017

5.

 Frigivelse af anlægsmidler til lystbådehavnen

6.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse

7.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Cykelpuljeprojektet "Flere selvtransporterende skolebørn"

8.

 Kampagne "Flere selvtransporterende skolebørn"

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 252 - Boligbyggelse i Ørbæk ved Stationsvej og Banestien

10.

 Anmodning om godkendelse af at Boligkontoret Kristiandal administrerer private boliger på Frisengårdsvej 22, Strandvejen 13,15 og 20, Nyborg

11.

 Ansøgninger til pulje for landsbyforskønnelse

12.

 Godkendelse af ny 4-årig boligsocial helhedsplan - Andelsboligforeningen Sprotoften - afdeling 1 - Sprotoften, Nyborg

13.

 Godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C - Andelsboligforeningen Sprotoften, tidligere afdeling 5 - Sprotoften 47 - 62, Nyborg

14.

 Øget garantistillelse i forbindelse med Andelsboligforeningen Sprotoftens opførelse af Kvarter- og Aktivitetshus - Sprotoften 1, Nyborg

15.

 Ønske om navneændring på Ældrerådet

16.

 Etnisk ligestilling 2014

17.

 KommuneKredit - Opstilling af kandidater til bestyrelsen 1.6.2014-31.5.2018

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Salg af Damgårdsvænget 7, Herrested

Lukket punkt

20.

 Købstilbud ved anden budrunde på erhvervsejendommen Langemosevænget 2, Ørbæk

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Foreløbigt årsregnskab 2013

3.

 Beretning nr. 15, løbende revision 2013 fra BDO Kommunernes Revision

4.

 Etablering af lærerarbejdspladser på folkeskoler i Nyborg Kommune

5.

 Anlægsbevilling til ombygning på Rævebakkeskolen til MH elever fra Specialskolen Storebælt

6.

 Anlægsbevillling til etablering af vuggestuepladser i Nyborg og Ullerslev

7.

 Idrætspuljen 2014 - bevilling af afsat beløb til anlægsarbejde vedr. tag på Skellerup Klubhus

8.

 Høringssvar vedr. skolebestyrelsesvalg og sammensætning af bestyrelsen

9.

 Tværkommunalt samarbejde om tandregulering

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 250 og Kommuneplantillæg nr. 1 for "Sølyst" - Færgevej 3, Nyborg

11.

 Godkendelse af m²-priser på byggegrunde i 2014

12.

 Bygningsvedligeholdelse anlægsbevilling 2014

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

15.

 Orientering - Referater fra NFS's møder 11.2.2014

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Bygningsvedligeholdelse anlægsbevilling 2014 - Lukket bilag

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Pressemeddelelse fra A, F og Ø vedr. lokal arbejdstidsaftale for lærerne

3.

 Omkonstituering i Erhvervs- og Udviklingsudvalget

4.

 Overtaksationskommission vedr. offentlige veje

5.

 Lokalplan nr. 256 og kommuneplantillæg nr. 3, Odensevej 106 og 108, Herrested

6.

 Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af blandt andet Bondemosen i Ullerslev by

7.

 Nedsættelse af vandråd

8.

 Indfrielse af leasingkontrakt for Plejecenter Svanedammen

9.

 Reno Fyn I/S - Referat fra Bestyrelsesmøde

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om Patentdomstolen 25. maj 2014

3.

 Oprettelse af § 17, stk. 4 - udvalg vedrørende kinesisk samarbejde

4.

 Bevilling til aktiviteter i regi af § 17, stk. 4 - udvalg vedrørende kinesisk samarbejde

5.

 Fordeling midler til ældre- og sundhedsområdet i 2014

6.

 Folkeoplysningsudvalg

7.

 Bevillingsnævnet - indstilling af medlemmer fra Horesta og 3F

8.

 Forslag til Lokalplan nr. 255 - Boligformål - Bjergbakken 25 og Bjergbakken 27, Frørup

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 248 for Nyborg Idræts- og Fritidscenter - Storebæltsvej, Nyborg

10.

 Forslag til Lokalplan nr. 254 og Kommuneplantillæg nr. 2 - Vindmøller ved Grimshavevej, Frørup

11.

 Reduktion i antal taxitilladelser i Nyborg Kommune pr. 1. december 2013

12.

 Regulering af takster og gebyrer for 2014 i henhold til lov om taxikørsel

13.

 Ændring af hyrevognstakster i 2014

14.

 Kommunalpolitisk Topmøde 2014

15.

 Orientering om ændring af styrelsesloven

16.

 Orientering om den nye offentlighedslov

17.

 Mødeplan 2014

18.

 Træffetider for udvalgsformænd

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 10.12.2013 NFS Service A/S - Referat

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

    Til top