Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

20/12 22/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

20/9 30/8

  Jun - Maj - Apr

21/6 31/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 29/2 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Beretning nr. 21, løbende revision 2016 fra BDO

3.

 Veteranpolitik

4.

 Udkast til handicappolitik 2016-2020 med høringssvar

5.

 KL's Topmøde 2017

6.

 Samarbejdsaftale om respirationsbehandling i eget hjem

7.

 Fordeling af midler - Helhedsplan Ullerslev

Lukket punkt

8.

 Lukket bilag - Fordeling af midler - Helhedsplan Ullerslev

9.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for udvidelse af ramme 1.O.20 og forslag til lokalplan nr. 273 for en tilbygning til Nyborg Private Realskole - Enghavevej 1, Nyborg

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 265 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et boligområde Sentvedvej 14 i Ørbæk

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 12 for Superbrugsen i Ørbæk - Hovedgaden 21

12.

 Godkendelse af takster 2017 for NFS på spildevands-, vand- og affaldsområdet

13.

 Udpegelse af repræsentant til nedsættelse af vandråd

14.

 Godkendelse af budget og takster 2017 - MOTAS - Modtagestation Syddanmark

15.

 Regulativ og gebyrer for Ellinge, Frørup, Såderup og Omegns samt Ullerslev Vandværk

16.

 Vandværkstakster 2017

17.

 Aftale med nabokommuner om godkendelse af takster og regulativer på vandforsyningsområdet

18.

 Ny vedtægt for Nyborg Kommunes Parkeringsfond

19.

 Omlægning af parkeringsforhold m.v. i Nyborg Midtby

20.

 Anmodning om godkendelse af årsregnskab 2015 - Den selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og Buen 16-52, Ørbæk

21.

 Frigivelse af midler til rådgiverbistand i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Ørbæk

Lukket punkt

22.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til rådgiverbistand ifm. udarbejdelse af en helhedsplan for Ørbæk

23.

 Brandsyn | ny bekendtgørelse om brandsyn

24.

 Ændring af Lov om Fyrværkeri og andre Pyrotekniske Artikler

25.

 Orientering - Lokalplan nr. 274 for den gamle politigård er godkendt til offentlig fremlæggelse

26.

 Meddelelser

Lukket punkt

27.

 NGF Nature Energy

Lukket punkt

28.

 Arealerhvervelse i forbindelse med etablering af shunt ved det nye signalanlæg i krydset Storebæltsvej/Slipshavnsvej, Nyborg

Lukket punkt

29.

 Nyborg Marina - Fondsansøgning vedrørende multibassin

Lukket punkt

30.

 Overdragelse af betondækningsgrav på Åsevej 2, Nyborg

Lukket punkt

31.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

4.

 Anlægsbevilling til tilbygning og etablering af køkken ved Valhalla

5.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - 2. runde

6.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Lukket punkt

7.

 Lukket bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

8.

 Ansøgning om restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg i Ullerslev

9.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

10.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2017

11.

 Klassedannelse i forbindelse med skoleindskrivning, behandling af høringssvar

12.

 Bosætningsstrategi 2016-2020 med høringssvar

13.

 Beskæftigelsesplan 2017

14.

 Udkast til Pårørendepolitik 2016-2020 med høringssvar

15.

 Frigivelse af puljemidler til løberute med træningsposter

16.

 Udvidelse af eksisterende henteordning for organisk affald til alle husstande i Nyborg Kommune

17.

 Affaldsordning for husstandsindsamling af papir, pap, plast, glas og metal i gl. Ullerslev og gl. Nyborg Kommuner

18.

 Tilskud til ansættelse af naturvejleder til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - Skolevænget 1-3, Ørbæk

19.

 Ansøgning om dispensation fra krav om mekanisk ventilation med varmegenvinding - Kongegade 5, Nyborg

20.

 Ansøgning om dispensation fra krav om mekanisk ventilation med varmegenvinding - Assensvej 6, Ørbæk

21.

 Mødeplan 2017 - Byrådet

22.

 Anvendelse af tidligere politistation, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg

23.

 Meddelelser

Lukket punkt

24.

 Salg af den tidligere borgmesterbolig - Børge Jensens Plads 3, Nyborg

Lukket punkt

25.

 Bygningsvedligeholdelse 2016

Lukket punkt

26.

 NFS A/S - Referat fra møder 25. oktober 2016

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (2. behandling)

4.

 Færgen M/F Broen

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 271 og Kommuneplantillæg nr. 14 - Erhvervsområde Slipshavnsvej i Nyborg

6.

 Ændring af åbningstider på genbrugsstationen i Ullerslev og i Ørbæk

7.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2017

8.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema A) på opførelse af udbygning af Vindinge Landsbycenter 1, Nyborg

9.

 Anlægsbevilling til Heldagslegestue ved Åhaven i Ørbæk

10.

 Ansøgning om etablering af lysanlæg omkring løbebanerne på atletikstadion ved Idrætscenter Nyborg.

Lukket punkt

11.

 Lukket bilag - Ansøgning om etablering af lysanlæg omkring løbebanerne på atletikstadion ved Idrætscenter Nyborg.

12.

 Orientering - Lokalplan nr. 133.1, tillæg til lokalplan nr. 133, er godkendt til offentlig fremlæggelse

13.

 Orientering - Lokalplan nr. 268 for Nyborg Marina er godkendt til offentlig fremlæggelse

14.

 Orientering - Lokalplan nr. 275 for en cykellegebane i Lille Svanedam er godkendt til offentlig fremlæggelse

15.

 Meddelelser

16.

 Kolonihaverne ved Lindealleen i Nyborg

Lukket punkt

17.

 Frigivelse af midler til rådgivning og vedligeholdelse af Nyborg Marina

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

4.

 Forslag til lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 12 for SuperBrugsen i Ørbæk - Hovedgaden 21

5.

 Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur- og Miljøpuljen til undersøgelser af muligheden for at hæve vandstanden i Voldgraven

6.

 Offentlig høring af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

7.

 Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Myretuen

8.

 Udvidelse af pladser i bostedet Øksendrup

9.

 Drøftelse med henblik på beslutning om hvorvidt der skal indgås et forhandlingsforløb med Danmarks Lærerforening kreds 80

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Øksendrupvej 18 B. Bygningstegninger. Beskyttede boliger. Værksteder

Lukket punkt

12.

 Anmodning om køb af plantebælte ved Sommerbyen 11, Sommerbyen 20 og Sommerbyen 21, Nyborg

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Ekstraordinær gældsafvikling 2016

4.

 Halvårsregnskab 2016

5.

 Fremtidens plejecenterstruktur

6.

 Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

7.

 National Koordination - Borgere med svære spiseforstyrrelser

8.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 - Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 269 - Seniorbofællesskab på de tidligere DSB-arealer - Yderpiererne i Nyborg Havn

10.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema A) på opførelse af seniorbofællesskab på Nyborg Havn - Toldbodgade, Nyborg

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 265 og kommuneplantillæg nr. 15 - boligområde - Sentvedvej 14, Ørbæk

12.

 Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med udskiftning af køkkener - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-52, Ørbæk

13.

 Godkendelse af budget 2016/2017 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

14.

 Ansøgning om frigivelse af midler til kontrolopmålinger af Vindinge Å

15.

 Østfyns Museer - tilsynsførende myndighed

16.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2015

17.

 Østfyns Museer - godkendelse af vedtægter

18.

 NFS A/S - Ekstraordinær generalforsamling 31. august 2016

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Erhvervelse af bygning

Lukket punkt

21.

 Køb af Højvangen

Lukket punkt

22.

 Udbud af Sylleskovvej 13, Nyborg, til projekt med nyt boligområde

Lukket punkt

23.

 Salg af areal til Ullerslev-Centret 30

Lukket punkt

24.

 Til orientering - NFS referater bestyrelsesmøder

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Beretning nr. 20, afsluttende beretning for regnskab 2015 fra BDO

4.

 Delegation af underskriftskompetence - tegningsberettigelse - tinglysning

5.

 Nyborg Kommunes Sundhedspolitik 2016-2020 med høringssvar

6.

 Nyborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-2018

7.

 Etnisk ligestilling

8.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

9.

 Bastionen (Borgerforeningens Hus) - priser / takster

10.

 Ansøgning om tilbygning ved Valhalla

Lukket punkt

11.

 Bilag - Ansøgning om tilbygning ved Valhalla

12.

 Udmøntning af anlægsmidler til legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

13.

 Ressourcetildelingsmodel SFO 2016

14.

 Ressourcetildelingsmodel Rævebakkeskolen afdeling Lindholm 2016

15.

 Nyborg Marina - delprojektet - Gæstepier ved Havnepladsen - Helhedsplan Nyborg Marina

16.

 Lokalplan nr. 266 og kommuneplantillæg nr. 11 område til jordbrugserhverv med sæsonarbejdslejr Eskemosevej 8, Refsvindinge

17.

 Forslag til Lokalplan nr. 271 og kommuneplantillæg nr. 14, erhvervsområde Slipshavnsvej i Nyborg

18.

 Anmodning om vedligeholdelse af høfder ved Grønnehave - Regstrupvej 90, Nyborg

19.

 Ansøgning om frigivelse af økonomi til indkøb af præcisions-GPS

20.

 Ansøgning om realisering af projekt vedrørende Refsvindinge Ellingebæk

21.

 Pulje til Landsbyfornyelse 2015

22.

 Fællesindkøb Fyn - Indkøbspolitik

23.

 Godkendelse af aftale om udlejningsprocedure, værdigrundlag og visitations- og boligtildelingsregler for seniorbofællesskabet på Nyborg Havn - AB Holmegaarden

24.

 Godkendelse af den risikobaserede dimensionering for Beredskab Fyn

25.

 Beredskab Fyn - budget 2017

26.

 Indkøb af bådstativer til Nyborg Marina

27.

 Godkendelse af optagelse af lån og kommunegaranti i forbindelse med etablering af fjernvarme i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 1-6 - Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, Ullerslev

28.

 Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg

Lukket punkt

29.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg

30.

 Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina

Lukket punkt

31.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina

32.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

33.

 Meddelelser

Lukket punkt

34.

 Salg af ejendommen - Nyborgvej 4, Ullerslev

Lukket punkt

35.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service - referater

Lukket punkt

36.

 Ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

37.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Anmodning om punkt på Byrådets dagsorden fra Vibeke Ejlertsen (A) - Forhandlingsforløb med Danmarks Lærerforening kreds 80

4.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 31. maj 2016

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

6.

 Frikommuneforsøg omkring forsorgshjem

7.

 Kommuneplanstrategi 2016

8.

 Lokalplanforslag nr. 270 - Frørup Byvej 4

9.

 Udvikling af helhedsplan for Ullerslev

10.

 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Nyborg Kommune 2016-2021

11.

 Projektering af signalanlæg og cykelsti - Storebæltsvej, Nyborg

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Projektering af signalanlæg og cykelsti - Storebæltsvej, Nyborg

13.

 Frigivelse af anlægsmidler ifm. nødkaldeanlæg på plejecentrene

14.

 Udsættelse af anlægsprojekt vedrørende trafiksanering på Skolebakken og venstresvingsbane på Frisengårdsvej i Nyborg til 2017

Lukket punkt

15.

 Lukket bilag - Udsættelse af anlægsprojekt vedrørende trafiksanering på Skolebakken og venstresvingsbane på Frisengårdsvej i Nyborg til 2017

16.

 Årsregnskab 1. august 2014 - 31. juli 2015 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

17.

 Bygningsvedligeholdelse 2016

18.

 Handicaprådets Årsberetning 2015

19.

 Udsatterådets Årsberetning 2015

20.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2016

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Salg af jord til Skaboeshusevej 163B, Nyborg

Lukket punkt

23.

 Klage over afgørelse om fornyelse af alkoholbevilling fra No 5 ApS, Dronningensvej 5, Nyborg

Lukket punkt

24.

 Orientering NFS

Lukket punkt

25.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

Lukket punkt

26.

 M/F Færgen Broen

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Kommunikationsstrategi

4.

 Nyborg Kommunes Forsikringspolitik

5.

 Udbudspolitik i Nyborg Kommune 2016

6.

 Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016" med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

7.

 Forslag til Lokalplan nr. 269 - Seniorbofællesskab på de tidligere DSB-arealer ved Toldbodgade i Nyborg

8.

 Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 233 Skovparken, Harevænget 2 - 6, Nyborg

9.

 Private fællesveje - administrationsomkostninger

10.

 Etablering af skaterbane ved Nyborghallerne

11.

 Borgerforeningens Hus: Renovering og ombygning 2016 og 2017

Lukket punkt

12.

 Lukkede bilag til sag om Borgerforeningens Hus: Renovering og ombygning 2016 og 2017

13.

 Anlægsbevilling 2016 - flytning af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

14.

 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelsen af Vindinge Landsbycenter

15.

 Ændring i socialpsykiatrien. En Tidssvarende Socialpsykiatri.

16.

 Udsatterådets Årsberetning for 2014

17.

 Digitale informationsstandere - anlæg 2016 - i Ullerslev, Ørbæk og Nyborg Station

18.

 Anlægsbevilling til køkkenrenovering i Aunslev Børnehus

19.

 Anlægsbevilling til rådgivning ved tilpasning af bygningsmassen i Tumlebillen

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

Lukket punkt

22.

 Nyborg Kommunes revisionskontrakt

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Nyborg Kommunes årsregnskab 2015

4.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

5.

 Evaluering af Bureauet Nyborg

6.

 Placering af frivilligcenter

7.

 Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

8.

 Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

9.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

10.

 Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk

11.

 Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

12.

 Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016

13.

 Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

14.

 Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016

Lukket punkt

15.

 Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2016

16.

 Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Lukket punkt

17.

 Lukket bilag - Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus - til ensrtetning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

18.

 Medlemmer til Integrationsråd

Lukket punkt

19.

 Lukket bilag - Medlemmer til Integrationsråd

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

Lukket punkt

22.

 Prisnedsættelse på 2 parcelhusgrunde beliggende på Gl. Vindingevej 632 og Gl. Vindingevej 634, Nyborg

Lukket punkt

23.

 Orientering - NFS - referat fra møder 23.2.2016

Lukket punkt

24.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Høringssvar fra Nyborg Kommune vedrørende forslag fra Region Syddanmark om lukning af Nyborg Sygehus

3.

 Meddelelser

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgsmål fra borgere

3.

 Overdragelse af ejendommen Skolevænget 1-3, 5853 Ørbæk, til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

4.

 Ansøgning om forhøjelse af maksimaltakster for taxikørsel i Nyborg Kommune 2016

5.

 Regulering af takster og gebyrer for 2016 i henhold til lov om taxikørsel

6.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2016

7.

 Legepladsstrategi og dialogmøde i Ullerslev

8.

 Ansøgning om frigivelse af pulje til 2 toilethytter til henholdsvis p-plads ved Østerøvej og Tårup Strand

9.

 Godkendelse af vedtægtsændringer for Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og 16-52, Ørbæk

10.

 Arealerhvervelse - etablering af cykelsti på Storebæltsvej, Nyborg

Lukket punkt

11.

 Lukket bilag - Arealerhvervelse - etablering af cykelsti på Storebæltsvej, Nyborg

12.

 Arealerhvervelse - i forbindelse med udvidelse af Campus - til venstresvingsbaner på Frisengårdsvej og ensretning af Skolebakken, Nyborg

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag - Arealerhvervelse - i forbindelse med udvidelse af Campus - til venstresvingsbaner på Frisengårdsvej og ensretning af Skolebakken, Nyborg

14.

 Anlægsbevilling til tilbygning på Nyborg Heldagsskole

15.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

16.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i 2016

17.

 Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune

18.

 Slotsgade 11 5800 Nyborg - Borgmestergården - Mads Lerches Gård

19.

 Borgerrådgiverfunktion og whistleblowerordning

20.

 Orientering - Lokalplanforslag nr. 270 for Frørup Byvej 4, Frørup

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Beretning nr. 19, løbende revision 2015 fra BDO

3.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Ørbæk Vandværk

4.

 Udkast til vækstpolitik 2016-20

5.

 Etablering af Ungdomsråd i Nyborg Kommune

6.

 Nyborg Kommunale Musikskole - sæsonlængde og takster

7.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

8.

 Regulativ og gebyrer for Aunslev Vandværk, NFS, Refsvindinge Vandværk og Ørbæk Vandværk

9.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Bondemosen, Fasanvej og Solholm i Ullerslev

10.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af parkeringspladser ved Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, Ørbæk

11.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplanforslag nr. 266 for et område til sæsonarbejderlejr ved Eskemosevej 8, Refsvindinge

12.

 Navngivning af ny vej på Midterpieren

13.

 Endelig behandling af lokalplan nr. 264 - erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk - Danrice og Orskov foods

14.

 Seniorbofællesskab på Nyborg Havn

15.

 Orientering - Supplement til lokalplan nr. 233 Skovparken, Harevænget 2 - 6

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Klage - Alkoholbevilling - No 5 ApS, Dronningensvej 5, Nyborg

Lukket punkt

18.

 Køb af tjenestebiler til Pleje- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

19.

 NFS - Nyborg Forsyning og Service - Møder 8.12.2015

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

    Til top