Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

20/3

  Februar

27/2

  Januar

30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Sparede lønmidler ved eventuel lockout foreslås at blive på institutionerne

3.

 Igangsættelse af arbejde med strategisk byudviklingsplan for Nyborg

4.

 Årsregnskab 2017 for Nyborg Kommune

5.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2017 på over 2 mio. kr.

6.

 Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 282 for Torvet og Biblioteksholmen til offentlig høring i 8 uger

7.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

8.

 Affaldsplan 2018 for Nyborg Marina

9.

 Frigivelse af midler vedr. ansøgning til tentativlisten til UNESCO´s verdensarvsliste

10.

 Frigivelse af midler til udarbejdelse af visionsoplæg for Almas Hus, Sentvedvej 1, Ørbæk

11.

 Frigivelse af midler til vejprojekt for fremme af trafiksikkerheden på Sentvedvej og Hovedgaden i Ørbæk ved 4Kløverskolen, Langemosevej 1, Ørbæk

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2018

13.

 Etablering af kunstgræsbane på kampbanen ved Vindinge Hallen

14.

 Beredskab Fyn - Budget 2019 til godkendelse

15.

 Udsatterådets Årsberetning 2017

16.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

17.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016-17

Lukket punkt

18.

 Lukket bilag: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016-17

19.

 Hegnsynsmænd - valg af nyt medlem

20.

 Borgerdrevne forslag til byrådet

21.

 Ændring af Forretningsorden for Nyborg Byråd

22.

 Ændring af Regler for spørgetid ved ordinære møder i Nyborg Kommunes Byråd

23.

 Meddelelser

Lukket punkt

24.

 NFS A/S - referater fra møder

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 23, tiltrædelsesberetning og beretning nr. 24, løbende revision 2017

4.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

5.

 Handicapråd - Udpegning af medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer, 2018-2021 og Godkendelse af vedtægter for Handicaprådet

6.

 Udsatterådet, konstituering 2018 - 2021. Valg af byrådsmedlemmer og og medlemmer fra administrationen

7.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

8.

 Ændringer i Integrationsrådets forretningsorden samt tidsplan for valg nyt Integrationsråd

9.

 Indstilling af medlem til Skatteankenævnet

10.

 Indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet

11.

 Nedlæggelse af styregruppen for Vækstpolitikken

12.

 Østfyns Museer - revision af driftsoverenskomst

13.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

14.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

15.

 Lift til Bastionen

16.

 Frigivelse af midler til dobbeltrettet cykelsti på Dyrehavevej fra Gl. Vindingevej - Holckenhavn - Blankenborgvej, Nyborg

17.

 Etablering af to nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendom

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 285 og Kommuneplantillæg nr. 21 for boliger ved Ingolfsgade i Nyborg

3.

 Forslag til lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - miljørapport - Slotsholmen - Nyborg Slot

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

5.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til etablering af handicaptoilet på Plejecenter Rosengården

6.

 Lokalplanforslag for udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Pårupvej 25 B - Pårupvej 27 og Pårupvej 27B, Ullerslev

7.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

8.

 Takster for taxikørsel i Nyborg Kommune gældende fra og med 1. februar 2018

9.

 Nyborg Kommunes overflytning af administration af taxiområdet til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

10.

 Endelig spildevandsplan 2018-2024

11.

 Frigivelse af midler til indkøb af bom til slæbested - Serviceareal Griffensund - Nyborg Marina

12.

 Kommissorium for Udvalget for grøn omstilling

13.

 Opkrævning af gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, der inddrives af Nyborg Kommune

14.

 Status på Projekt 48 timer

15.

 KL's Topmøde 2018

16.

 Ændring vedr. udvalgsplaceringer - udvalg, råd og nævn

17.

 Folkeoplysningsudvalg - valg af medlemmer

18.

 Mødeplan 2018

19.

 Administrationsgrundlag for regulering af bebyggelsesomfang i kommunens sommerhusområder

20.

 Meddelelser

21.

 Salg af areal

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - referat fra møder 12. december 2017

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

    Til top